Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Projekty / Innowacje

ROK SZKOLNY 2021/2022

 

 

 

 

PROJEKT ERASMUS +

 

 

 

 

 

 

PROJEKT " EKO–SZKOŁA”

 

 

Projekt "Eko - Szkoła" to ogólnopolski projekt edukacyjny skierowany do szkół i placówek edukacyjnych. Powstał, w celu stworzenia sieci placówek, które poprzez współpracę, będę dzielić się pomysłami, jak kształtować ekologiczną świadomość młodego pokolenia.

 

 

 

 

 

 

 

ROK SZKOLNY 2020/2021

 

 

 

 Drodzy Uczniowie!

 

Nasza Szkoła rozpoczyna Międzynarodowy Projekt Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

 

 

„YOU START FIRST, THEN WAIT FOR THE OTHERS”

„ROZPOCZNIJ PIERWSZY, A NASTĘPNIE CZEKAJ NA INNYCH”

 

 

Główny cel projektu  to zwiększenie rozumienia kwestii  różnic społecznych i kulturowych wśród uczestników, podkreślenie znaczenia empatii w szkole i w wielokulturowym świecie, oraz poznanie kultury i tradycji naszych partnerów. 

 

Razem z naszą Szkołą w projekcie będą uczestniczyć Szkoły z:

 

 • Portugalii – koordynator projektu

Escola Básica e Secundária de Ourém (= EBSO), to publiczna szkoła średnia w Ourém. EBSO należy do zespołu szkół „Agrupamento Escolas Ourém” (AEO), które tworzą  szkoły podstawowe  z pobliskich  miejscowości.

W AEO kształci się 2396 uczniów na różnych poziomach: 354 dzieci w przedszkolu, 705 uczniów w pierwszym etapie podstawowym, 154 uczniów w drugim etapie podstawowym, 361 uczniów w trzecim etapie podstawowym i 575 uczniów na poziomie szkoły średniej.

 

 • Turcji

TEB ATASEHIR ORTAOKULU - publiczna szkoła średnia położona w azjatyckiej części Istambułu, Ataşehir. Do szkoły uczęszcza  około 1700 uczniów w wieku od 10 do 14 lat. 

 

 • Serbii 

Osnovna škola Branko Radičević -Szkoła Podstawowa „Branko Radicevic znajduje się w miejscowości Gabrovac u podnóża góry Selicevica, w południowej części Nis. Jest to jedna z najstarszych szkół w rejonie Nis, założona w 1878 roku. Do szkoły uczęszcza 120 uczniów w wieku 7-15 lat. 

 

 • Macedonii

OOU Peco Daskalot-Dolneni -  to szkoła podstawowa we wsi Dolneni. Gmina, w której znajduje się szkoła, jest zróżnicowana pod względem religijnym i etnicznym. Uczniowie rozpoczynają naukę w wieku 6 lat i kończą w wieku 14 lat.

 

 

"EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW" 2020

 

W dniu 26 września w naszej Szkole obchodziliśmy „Europejski Dzień Języków”.

 

Aby podkreślić udział naszej Szkoły w Programie Erasmus+ „You start first, then wait for the others” uczniowie poszczególnych klas zaprezentowali kraje, które wspólnie z nami w nim uczestniczą.

 

W tym dniu zwróciliśmy też uwagę, jak ważna jest znajomość języków obcych.

 

 

                                                                                       

 

 

\

 

INNOWACJE PEDAGOGICZNE 2021/2022

 

 

Zgodnie z definicją innowacja pedagogiczna, to każde nowatorskie rozwiązanie programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy Szkoły.

W naszej placówce w roku szkolnym 2020/2021 są realizowane następujące innowacje pedagogiczne:

 

Temat innowacji Prowadzący

1. "Zobaczyć, zbadać, zapamiętać - poznawanie poprzez obserwacje i doświadczenia."

Innowacja ta pozwoli pogłębić wiedzę dotyczącą funkcjonowania zjawisk zachodzących w przyrodzie. Celem innowacji jest obserwacja zjawisk i obiektów przyrodniczych, prowadzenie doświadczeń przez uczniów, zajęcia terenowe, gry i zabawy dydaktyczne, hodowla roślin.

Innowacja skierowana jest do uczniów klasy V i VII.

mgr Zbigniew Bogusz

2. „Jesteśmy EKO – logiczni."

Założeniem innowacji jest kształtowanie świadomości ekologicznej nie tylko uczniów, ale i całego środowiska lokalnego, prowadzenie zintegrowane działań w zakresie edukacji ekologicznej w Szkole z wykorzystaniem zasobów pracowni przyrodniczej a także zachęcanie i motywowanie uczniów do właściwych zachowań i podejmowania działań na rzecz środowiska przyrodniczego.

Innowacja skierowana jest do uczniów klas IV-VIII

mgr Zbigniew Bogusz

3. ,,Mały europejczyk"

Innowacja jest skierowana do uczniów klasy II. Celem programu jest uświadomienie uczniom ich tożsamości narodowej oraz przynależności do wspólnoty europejskiej, doskonalenie  języka, poznanie kultury, zwyczajów dzieci mieszkających w różnych krajach na świecie i w Unii Europejskiej, szczególnie  w krajach, gdzie językiem urzędowym jest język angielski.

mgr Agnieszka Rząca - Bętkowska
mgr Anna Siedlarz

4. „Granie na czekanie, czekanie na granie...”
                     (nauka gry na gitarze)

Innowacja skierowana jest do uczniów klas V - VIII, której głównym celem jest rozbudzenie w uczniach chęci muzykowania indywidualnego i grupowego w zespole muzycznym. Proponowany program oparty jest głownie na  grze akordowej oraz podstawach czytania nut.

 

mgr Zbigniew Bogusz

5 „Na cały głos…”

Innowacja skierowana jest do uczniów klas III - VIII, a jej głównym celem jest nauka śpiewu wielogłosowego, kształcenie słuchu harmonicznego oraz przygotowanie ucznia do uczestnictwa w życiu kulturalnym. 

 

mgr Zbigniw Bogusz

6 „Master of reading…”

Chętni uczniowie  klas II – VI zgłaszają swój udział w konkursie do nauczycieli uczących języka angielskiego. Przez okres trwania innowacji przygotowują teksty wyznaczone przez nauczyciela, oraz po przeczytaniu zostaje im przydzielona odpowiednia ilość punktów. Uczniowie z najwyższą ilością punktów otrzymują tytuł „Master of Reading”.

 

mgr Agnieszka Rząca - Bętkowska
mgr Sabina Krzeszowska

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ROK SZKOLNY 2019/2020

 

 

PROJEKTY

Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z programu

„Aktywna Tablica”

 

Nasza Szkoła w roku szkolnym 2019/2020 z sukcesem przystąpiła do Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych – „Aktywna Tablica”. Zadaniem projektu było zapewnienie Szkole niezbędnej infrastruktury w zakresie TIK w postaci nowoczesnych tablic interaktywnych. W ramach projektu zakupiono dwa interaktywne monitory z wbudowanym komputerem, a jego realizacja objęła wszystkie oddziały Szkoły oraz nauczane przedmioty. Podczas realizacji projektu powołano koordynatora oraz zespół samokształceniowy (Zarządzenie Dyrektora Szkoły nr 2/2019/2020 z dnia 13.09), dzięki któremu powstały scenariusze lekcji jako forma dzielenia się doświadczeniem oraz różnorodnymi formami rozwiązań pracy z TIK.

 

Podczas pracy z tablicą multimedialną wykorzystano takie sposoby jak:

 • pisanie i rysowanie na tablicy (nauczyciel i uczniowie);
 • wyświetlanie filmów, zdjęć, obrazów graficznych, które mogą stanowić tło do notatek i rysunków np. uzupełniających wyświetlane obrazy;
 • korzystanie z zasobów Internetu w czasie rzeczywistym;
 • multimedialne materiały uzupełniające temat;
 • wykorzystywanie na lekcji ćwiczeń interaktywnych przygotowanych samodzielnie przez nauczyciela lub wykorzystanie już istniejących dobranych odpowiednio do poziomu uczniów w klasie.

W rezultacie realizacji przyjętych zadań:

 • uczniowie podnieśli swoje kompetencje w zakresie posługiwania się oraz wykorzystywania TIK w procesie uczenia się i pracy zespołowej;
 • wzrosła świadomość uczniów i nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa w sieci oraz stosowania praw autorskich do treści edukacyjnych dostępnych w Internecie;
 • zwiększyła się skuteczność nauczania dzięki stosowaniu przez nauczycieli metod aktywizujących oraz położenie nacisku na indywidualizację nauczania;
 • nastąpiło wzbogacenie wyposażenia szkoły w nowoczesny sprzęt komputerowy;
 • nauczyciele, dzięki szkoleniom, podnieśli swoje kompetencje w zakresie stosowania TIK w procesie kształcenia.

 

AKTYWNA TABLICA 2019/2020 ( w trakcie realizacji)

Projekt „Aktywna tablica” to program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnej.

 

INNOWACJE PEDAGOGICZNE

 

Zgodnie z definicją innowacja pedagogiczna, to każde nowatorskie rozwiązanie programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy Szkoły.

 

W naszej placówce są realizowane następujące innowacje pedagogiczne:

 

 

Temat innowacji                                                                                                Nauczyciel prowadzący

1 „Ortografia moim przyjacielem”

Innowacja jest skierowana do uczniów klasy III, a jej głównym celem jest nauka przez zabawę. Główne założenia to: doskonalenie  umiejętności  poprawnej  pisowni poprzez zabawę oraz korzystanie z różnych źródeł informacji (np. słowniki ortograficzne, komputer i gry dydaktyczne). Opanowanie  przez  uczniów umiejętności nawyku bezbłędnego pisania na poziomie elementarnym.

 

                                         mgr Anna Skrzypiec

2.  ,,Mały europejczyk"

Innowacja jest skierowana do uczniów klasy II. Celem programu jest uświadomienie uczniom ich tożsamości narodowej oraz przynależności do wspólnoty europejskiej, doskonalenie  języka, poznanie kultury, zwyczajów dzieci mieszkających w różnych krajach na świecie i w Unii Europejskiej, szczególnie  w krajach, gdzie językiem urzędowym jest język angielski.

 

mgr Agnieszka Rząca - Bętkowska
mgr Anna Siedlarz

3. „Granie na czekanie, czekanie na granie...”
                     (nauka gry na gitarze)

Innowacja skierowana jest do uczniów klas V - VIII, której głównym celem jest rozbudzenie w uczniach chęci muzykowania indywidualnego i grupowego w zespole muzycznym. Proponowany program oparty jest głownie na  grze akordowej oraz podstawach czytania nut.

 

mgr Zbigniew Bogusz

4. „Na cały głos…”

Innowacja skierowana jest do uczniów klas III - VIII, a jej głównym celem jest nauka śpiewu wielogłosowego, kształcenie słuchu harmonicznego oraz przygotowanie ucznia do uczestnictwa w życiu kulturalnym. 

mgr Zbigniew Bogusz

5. „Master of reading…”

 Chętni uczniowie  klas II – V zgłaszają swój udział                w konkursie do nauczycieli uczących języka angielskiego. Przez okres trwania innowacji przygotowują teksty wyznaczone przez nauczyciela, oraz po przeczytaniu zostaje im przydzielona odpowiednia ilość punktów. Uczniowie z najwyższą ilością punktów otrzymują tytuł „Master of Reading”.

 

mgr Agnieszka Rząca - Bętkowska

6. „ Ocalić od zapomnienia...”

Uczniowie klasy VII i VIII kontynuują projekt edukacyjny
 z historii, którego celem jest utrwalanie ważnych wydarzeń z przeszłości naszego kraju i miejscowości. Dlatego też w grudniu uczestniczyli w swoistej lekcji historii dla młodzieży w 80 rocznicę Sonderaktion Krakau, która odbyła się na Uniwersytecie Jagiellońskim                    w Krakowie, a w styczniu br. obejrzeli spektakl o Janie Karskim i wysłuchali prelekcji na temat holokaustu i współczesnych form ludobójstwa podczas spotkania zamykającego projekt edukacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
pod nazwą "Ciemności Kryją Ziemię".

 

mgr Marta Rzemińska

 

 

Data dodania: 2020-02-22 15:02:05
Data edycji: 2021-09-30 12:35:44
Ilość wyświetleń: 1249

Przedstawienia

Więcej informacji

Kalendarz

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook