Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Innowacja pedagogiczna CLIL

Pomysł innowacji powstał w odpowiedzi na coraz bardziej rosnące zainteresowanie nauką języka obcego już od początku szkoły podstawowej. Głównym celem programu tej innowacji było zachęcanie uczniów do jak najczęstszego używania języka angielskiego w realnych sytuacjach i naturalnych warunkach oraz co ważniejsze uczynienie z nauki procesu przyjemnego, celowego i efektywnego.
 
Taką możliwość otwiera przed nauczycielem i uczniem metoda CLIL. Content and Language Integrated Learning czyli zintegrowane nauczanie języka i rzedmiotu. W ostatnich latach CLIL stało się słowem-kluczem w edukacji w Europie i na świecie, właśnie z powodu wzrastającego zainteresowania takim nauczaniem już w szkole podstawowej. CLIL zapewnia lepsze przygotowanie ucznia do użycia angielskiego w późniejszych etapach edukacji poprzez skupienie się na treści przedmiotów np: matematyki, muzyki, przyrody , historii, literatury, czy sportu. Dwa wyraźnie określone cele CLIL czyli zdobywanie wiedzy o świecie i jednoczesne uczenie się języka wzmacniają motywację, zainteresowanie, poczucie wartości i sukcesu u uczniów, a nauka staje się ciekawsza.
 
Treści realizowane podczas innowacji w dużej mierze pokrywają się z aktualnie realizowanymi treściami nauczania, skupionymi wokół kręgów tematycznych wyznaczonych przez podstawę programową co zapewnia uczniom integrację treści, metod i celów nauczania w języku obcym. Realizacja programu innowacyjnego wprowadziła dzieci w świat języka angielskiego dając podstawy kompetencji językowej i komunikacyjnej, umożliwiającej porozumiewanie się w języku angielskim z naciskiem na umiejętność rozumienia ze słuchu oraz mówienia. Celem niniejszej innowacji jest wskazanie uczniom potrzeby posługiwania się językiem obcym w niestandardowych sytuacjach.
W czasie realizacji programu prace uczniów typu plakaty, projekty, gazetki były prezentowane w klasie i wykorzystywane podczas zajęć języka angielskiego.
Data dodania: 2020-03-02 18:08:59
Data edycji: 2020-03-16 21:47:23
Ilość wyświetleń: 498

Przedstawienia

Więcej informacji

Kalendarz

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook