Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

Innowacje...

 

INNOWACJE PEDAGOGICZNE 2023/2024

 

 

Zgodnie z definicją innowacja pedagogiczna, to każde nowatorskie rozwiązanie programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy Szkoły.

 

W naszej placówce w roku szkolnym 2023/2024 są realizowane następujące innowacje pedagogiczne:

 

INNOWACJE PEDAGOGICZNE 2022/2023

 

 

 

Temat innowacji Nauczyciel prowadzący

1. Jesteśmy EKO – logiczni."

"W recyklingu jest zasada – wszystko na coś się przerabia”. Moduł III

 

Założeniem innowacji jest kształtowanie świadomości ekologicznej nie tylko uczniów, ale i całego środowiska lokalnego, prowadzenie zintegrowane działań w zakresie edukacji ekologicznej w Szkole z wykorzystaniem zasobów pracowni przyrodniczej a także zachęcanie i motywowanie uczniów do właściwych zachowań i podejmowania działań na rzecz środowiska przyrodniczego.

Innowacja skierowana jest do uczniów klas IV-VIII

mgr Zbigniew Bogusz

2. Lapbookowa Nauka - Cztery Pory Roku".

Głównym celem wprowadzonej innowacji jest :

  • uporządkowanie, systematyzowanie i utrwalanie wiadomości o porach roku,
  • uatrakcyjnienie zajęć edukacyjnych,
  • zwiększenie motywacji do samodzielnej nauki
  • rozwijanie umiejętności atrakcyjnego sposobu przedstawienia zdobytej wiedzy,
  • wdrażanie do staranności
  • rozwijanie kreatywności,
  • nauka organizacji pracy.

 

 

mgr Monika Turska

3.

 
4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INNOWACJE 2021/2022

 

Temat innowacji Nauczyciel prowadzący

1. "Zobaczyć, zbadać, zapamiętać - poznawanie poprzez obserwacje
i doświadczenia."

Innowacja ta pozwoli pogłębić wiedzę dotyczącą funkcjonowania zjawisk zachodzących w przyrodzie. Celem innowacji jest obserwacja zjawisk i obiektów przyrodniczych, prowadzenie doświadczeń przez uczniów, zajęcia terenowe, gry i zabawy dydaktyczne, hodowla roślin.

Innowacja skierowana jest do uczniów klasy V i VII.

mgr Zbigniew Bogusz

2. „Jesteśmy EKO – logiczni."

Założeniem innowacji jest kształtowanie świadomości ekologicznej nie tylko uczniów, ale i całego środowiska lokalnego, prowadzenie zintegrowane działań w zakresie edukacji ekologicznej w Szkole z wykorzystaniem zasobów pracowni przyrodniczej a także zachęcanie i motywowanie uczniów do właściwych zachowań i podejmowania działań na rzecz środowiska przyrodniczego.

Innowacja skierowana jest do uczniów klas IV-VIII

mgr Zbigniew Bogusz

3. ,,Mały europejczyk"

Innowacja jest skierowana do uczniów klasy II. Celem programu jest uświadomienie uczniom ich tożsamości narodowej oraz przynależności do wspólnoty europejskiej, doskonalenie  języka, poznanie kultury, zwyczajów dzieci mieszkających w różnych krajach na świecie i w Unii Europejskiej, szczególnie  w krajach, gdzie językiem urzędowym jest język angielski.

mgr Agnieszka Rząca - Bętkowska
mgr Anna Siedlarz

6 „Master of reading…”

Chętni uczniowie  klas II – VI zgłaszają swój udział w konkursie do nauczycieli uczących języka angielskiego. Przez okres trwania innowacji przygotowują teksty wyznaczone przez nauczyciela,  oraz po przeczytaniu zostaje im przydzielona odpowiednia ilość punktów. Uczniowie z   najwyższą ilością punktów otrzymują tytuł „Master of Reading”.

 

 

                                                            mgr Agnieszka Rząca - Bętkowska
Data dodania: 2021-11-10 18:00:46
Data edycji: 2023-09-14 20:25:16
Ilość wyświetleń: 585

Przedstawienia

Więcej informacji

Kalendarz

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej