Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Szkoła dziś

W szkole funkcjonują:

 • 2 oddziały przedszkolne: 3, 4, 5 – latki, 5 i 6 latki;
 • 3 oddziały edukacji wczesnoszkolnej klasy I – III ( I etap edukacyjny);
 • 5 oddziałów klasy IV – VIII ( II etap edukacyjny).

 

Baza lokalowa szkoły:

 • dwie sale przedszkolne (wyremontowane);
 • oddzielna szatnia dla dzieci przedszkolnych;
 • oddzielna i przystosowana dla dzieci przedszkolnych łazienka z toaletą;
 • siedem klas lekcyjnych ( w tym sala informatyczna, która służy również za salę lekcyjną);
 • jadalnia szkolna
 • mała sala gimnastyczna bez szatni;
 • biblioteka;
 • małe szatnie;
 • toalety damskie i toaleta męska;
 • toaleta dla personelu;
 • sekretariat/gabinet dyrektora;
 • pokój nauczycielski;
 • małe trzy korytarze;
 • wąski ciąg komunikacyjny .

 

Sale lekcyjne są małe, ale dobrze wyposażone w: stoliki, krzesła, meble, pomoce dydaktyczne. W każdej klasie znajduje się  laptop  z  dostępem  do  Internetu  oraz  projektor.  Jedna  sala  jest  wyposażona  w  tablicę  multimedialną,  a  dwie w   monitory   interaktywne   pozyskane  z   projektu  „Aktywna  Tablica”.  Posiadamy  salę   komputerową    wyposażoną w dwadzieścia stanowisk z komputerami stacjonarnymi. W jadalni szkolnej jest TV i DVD. Sala gimnastyczna jest niepełnowymiarowa, dlatego też prowadzenie w sposób efektywny lekcji wychowania fizycznego -  gier zespołowych zarówno z klasami młodszymi, jak również starszymi jest bardzo utrudnione.

 

Otoczenie szkoły:

 • niewielki plac zabaw z przeznaczeniem dla dzieci przedszkolnych i klas I – III;
 • boisko wielofunkcyjne oddalone o około 400 m od budynku szkoły;
 • mały parking.

Teren wokół Szkoły jest niewielki, ale ładnie zagospodarowany, wybrukowany plac przed szkoła, ogrodzony i zabezpieczony przed wyjściem poza teren Szkoły, obsadzony roślinnością. Szkoła posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz zewnętrzny monitoring wizyjny.

 

Obecnie w Szkole  w roku szkolnym 2022 - 2023 zatrudnionych jest dziewiętnastu nauczycieli  - wszyscy posiadają kwalifikacje do nauczanych przedmiotów oraz wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. Wielu nauczycieli posiada ukończone dodatkowe studia podyplomowe nadajace im dodatkowe kwalifikacje do nauczania drugiego, a nawet trzeciego przedmiotu, czy też do prowadzenia zajęć z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej. W roku szkolnym 2022/2023  trzynastu nauczycieli posiada stopień  awansu nauczyciela dyplomowanego, sześciu- nauczyciela mianowanego i jeden nauczyciel kontraktowy.

Pracownicy administracji i obsługi Szkoły to: sekretarz szkoły, intendentka, kucharka i pomoc kuchenna, sprzątaczka, woźny - konserwator oraz  pomoc do dzieci w grupie przedszkolnej.

Szkoła jest objęta opieką pielęgniarską (umowa między Dyrektorem a kierownikiem Samodzielnego Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Bomed” w Grybowie na świadczenie pomocy przedlekarskiej).

W roku szkolnym 2022/2023 do Szkoły uczęszcza 45 dzieci w wieku przedszkolnym oraz 123 uczniów w wieku szkolnym.  

Data dodania: 2020-03-03 20:26:00
Data edycji: 2022-08-29 11:27:59
Ilość wyświetleń: 877

Przedstawienia

Więcej informacji

Kalendarz

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook