Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Projekt Aktywna Tablica 2019/2020

Projekt „Aktywna tablica” to program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnej.

 

Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z programu „Aktywna Tablica”

Nasza Szkoła w roku szkolnym 2019/2020 z sukcesem przystąpiła do Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych – „Aktywna Tablica”. Zadaniem projektu było zapewnienie Szkole niezbędnej infrastruktury w zakresie TIK w postaci nowoczesnych tablic interaktywnych. W ramach projektu zakupiono dwa interaktywne monitory z wbudowanym komputerem, a jego realizacja objęła wszystkie oddziały Szkoły oraz nauczane przedmioty. Podczas realizacji projektu powołano koordynatora oraz zespół samokształceniowy (Zarządzenie Dyrektora Szkoły nr 2/2019/2020 z dnia 13.09), dzięki któremu powstały scenariusze lekcji jako forma dzielenia się doświadczeniem oraz różnorodnymi formami rozwiązań pracy z TIK.

 

Podczas pracy z tablicą multimedialną wykorzystano takie sposoby jak:

  • pisanie i rysowanie na tablicy (nauczyciel i uczniowie);
  • wyświetlanie filmów, zdjęć, obrazów graficznych, które mogą stanowić tło do notatek i rysunków np. uzupełniających wyświetlane obrazy;
  • korzystanie z zasobów Internetu w czasie rzeczywistym;
  • multimedialne materiały uzupełniające temat;
  • wykorzystywanie na lekcji ćwiczeń interaktywnych przygotowanych samodzielnie przez nauczyciela lub wykorzystanie już istniejących dobranych odpowiednio do poziomu uczniów w klasie.

W rezultacie realizacji przyjętych zadań:

  • uczniowie podnieśli swoje kompetencje w zakresie posługiwania się oraz wykorzystywania TIK w procesie uczenia się i pracy zespołowej;
  • wzrosła świadomość uczniów i nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa w sieci oraz stosowania praw autorskich do treści edukacyjnych dostępnych w Internecie;
  • zwiększyła się skuteczność nauczania dzięki stosowaniu przez nauczycieli metod aktywizujących oraz położenie nacisku na indywidualizację nauczania;
  • nastąpiło wzbogacenie wyposażenia szkoły w nowoczesny sprzęt komputerowy;
  • nauczyciele, dzięki szkoleniom, podnieśli swoje kompetencje w zakresie stosowania TIK w procesie kształcenia.

 

 

 

 

Data dodania: 2021-11-10 22:20:41
Data edycji: 2021-11-10 22:30:31
Ilość wyświetleń: 177

Przedstawienia

Więcej informacji

Kalendarz

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook