Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Dokumenty szkolne

1. 
OFFICE 365 - instrukcja logowania dla ucznia
Pobierz
pdf - 0.38MB
2. 
Zarządzenie nr 24/2019/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gródku w sprawie wprowadzenie procedur bezpieczeństwa w okresie trwania egzaminów ósmoklasisty
Pobierz
pdf - 0.71MB
3. 
ORGANIZACJA PRACY W SP GRÓDEK W OKRESIE WZMOŻONEGO REŻIMU SANITARNEGO
Pobierz
pdf - 0.22MB
4. 
PROCEDURY POSTĘPOWANIA W CZASIE WZMOŻONEGO REŻIMU SANITARNEGO
Pobierz
pdf - 0.58MB
5. 
ZASADY FUNKCJONOWANIA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNCY W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA COVID
Pobierz
pdf - 0.38MB
6. 
PLAN PRACY SZKOŁY 2020 -2021
Pobierz
pdf - 0.67MB
7. 
PROGRAM REALIZACJI DORADZTWA ZAWODOWEGO 2020-2021
Pobierz
pdf - 0.8MB
8. 
Zarządzenie nr 23/2019/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gródku w sprawie ustalenia zmian w zasadach klasyfikowania i promowania uczniów
Pobierz
pdf - 0.26MB
9. 
Zarządzenie nr 22/2019/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gródku w sprawie wprowadzenia i stosowania procedur bezpieczeństwa podczas konsultacji.
Pobierz
pdf - 0.14MB
10. 
Zarządzenie nr 21/2019/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gródku w sprawie wprowadzenia i stosowania procedur bezpieczeństwa podczas zajęć opiekuńczo - wychowawczych klas I - III
Pobierz
pdf - 0.14MB
11. 
Procedura bezpieczeństwa organizacji egzaminów ósmoklasisty.
Pobierz
pdf - 0.16MB
12. 
Zarządzenie nr 20/2019/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gródku w sprawie wprowadzenia i stosowania procedur bezpieczeństwa podczas zajęć rewalidacyjnych i w oddziałach przedszkolnych
Pobierz
pdf - 0.14MB
13. 
Zasady funkcjonowania zajęć opiekuńczo wychowawczych i konsultacji dla uczniów - podstawa prawna
Pobierz
pdf - 0.25MB
14. 
Procedury postępowania w czasie zajęć w oddziałach przedszkolnych w czasie epidemii.
Pobierz
pdf - 0.21MB
15. 
Procedury postępowania w czasie zajęć rewalidacyjnych w czasie epidemii.
Pobierz
pdf - 0.21MB
16. 
Procedury postępowania w czasie zajęć opiekuńczo – wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych z uczniami kl. I – III.
Pobierz
pdf - 0.23MB
17. 
Procedury – postępowania w czasie udzielania konsultacji uczniom w czasie epidemii.
Pobierz
pdf - 0.16MB
18. 
Załącznik do Zarządzenia Nr 21 i Zarządzenia 22 - obowiązki nauczycieli i pracowników obsługi
Pobierz
pdf - 0.14MB
19. 
Statut Szkoły.
Pobierz
pdf - 0.78MB
20. 
Koncepcja Pracy Szkoły
Pobierz
pdf - 0.22MB
21. 
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.
Pobierz
pdf - 0.23MB
22. 
Program Wychowawczo - Profilaktyczny
Pobierz
pdf - 0.46MB
23. 
Bezpieczna Szkoła - procedury reagowania w przypadku zagrożeń.
Pobierz
pdf - 1.02MB
24. 
Procedura zwalniana uczniów z zajęć lekcyjnych na prośbę Rodziców
Pobierz
pdf - 0.13MB
25. 
Program realizacji doradztwa zawodowego.
Pobierz
pdf - 0.33MB
26. 
Zestaw programów.
Pobierz
pdf - 0.24MB
27. 
Zestaw podręczników.
Pobierz
pdf - 0.27MB
28. 
Zarządzenie Dyrektora nr 16 w sprawie sposobu i trybie realizacji zadań Szkoły w okresie czasowego ograniczenia.
Pobierz
pdf - 0.14MB
29. 
Zarządzenie Dyrektora nr 17 w sprawie określenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć.
Pobierz
pdf - 0.13MB
30. 
Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gródku w sprawie czasowego zawieszenie zajęć w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Gródku.
Pobierz
pdf - 0.17MB
Data dodania: 2020-03-06 17:06:07
Data edycji: 2020-10-16 10:54:06
Ilość wyświetleń: 524

Przedstawienia

Więcej informacji

Kalendarz

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook