Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Zdalne nauczanie w naszej Szkole

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

 

 

Zgodnie z rozporządzeniem MEN od 25 marca rozpoczynamy zdalnie obowiązkową realizacje podstawy programowej. Nauka staje się obowiązkowa dla wszystkich uczniów. 

 

Informuję, że nauka prowadzona na odległość realizowana będzie z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnej, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia.

 

Będziemy realizować funkcjonujący do tej pory w szkole tygodniowy plan lekcji, który uwzględnia równomierne obciążenie uczniów i zróżnicowanie zajęć.

 

Uczniowie i Rodzice będą mieli możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia w dniach i godzinach, które odpowiadają godzinom pracy nauczyciela z daną klasą wg dotychczasowego planu lekcji, a także w godzinach popołudniowych. Szczegółowy plan dyżurów umieszczony poniżej.

Nauczyciele mają prawo do weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość. Mają również prawo do wybierania z programu tych treści, które uczeń łatwiej przyswoi w zdalny sposób.

Nauczyciele postarają się, aby poszczególne jednostki lekcyjne uwzględniały możliwości psychofizyczne uczniów oraz fakt, że uczniowie również nie są wdrożeni do zdalnej nauki. Zdajemy sobie sprawę, iż nie każda rodzina posiada odpowiednią ilość sprzętu komputerowego, dlatego planowane lekcje oparte będą również na materiałach ćwiczeniowych, które mają uczniowie oraz na pracy z podręcznikiem.

 

Obowiązkiem ucznia będzie podejmowanie aktywności określonych przez nauczyciela oraz potwierdzenie zapoznania się ze wskazanym materiałem. Jest to podstawą do oceny pracy ucznia. Nauczyciele uczący poinformują o sposobach oceniania z danego przedmiotu.

 

ZAJĘCIA NA POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH KSZTAŁCENIA

1. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dla dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym – grupa 3,4,5 – latków oraz grupa 5,6 - latków, będą realizowane przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko lub ucznia w domu. Nauczyciele wychowania przedszkolnego będą w/w informacje przekazywać rodzicom przez e – dziennik oraz wykorzystując umiejętność nagrywania filmów i przekazywania dzieciom tym sposobem treści podstawy programowej oraz inne treści związane z działalnością opiekuńczo – wychowawczą.

 

2. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej informacje dla rodziców będą przekazywać poprzez  e - dziennik, a także komunikatory Messenger oraz WhatsApp. Przez te komunikatory będą prowadzone również krótkie zajęcia online, Tygodniowy zakres treści, sposób  monitorowania postępów ucznia, oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności ucznia zostanie podany przez wychowawcę z uwzględnieniem wytycznych innych nauczycieli uczących w danej klasie. Nauczyciele będą dostępni dla  uczniów do bezpośrednich kontaktów telefonicznych codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 12:00 oraz dla Rodziców od 16:00 do 17:00.

 

3. Dla uczniów klas IV – VIII zajęcia będą realizowane również przez e – dziennik, a także dzięki komunikatorm Messenger oraz WhatsApp. Przez te komunikatory będą prowadzone również krótkie zajęcia online. Tygodniowy zakres treści, sposób  monitorowania postępów ucznia, oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności ucznia zostanie podany przez  każdego nauczyciela. Sposób oceny każdego zadania zostanie ustalony przez nauczycieli uczących dany przedmiot. Nauczyciele będą dostępni dla  uczniów do bezpośrednich kontaktów telefonicznych codziennie od poniedziałku do piątku od 9:00 do12:00, dla Rodziców od 16:00 do 17:00

 

4. Zajęcia z zakresu udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej (zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne, dydaktyczno – wyrównawcze, rewalidacyjne) będą realizowane przez e - dziennik, a w wychowaniu przedszkolnym i w klasach I - III poprzez przesyłanie informacji do Rodzica o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko lub ucznia w domu.

 

Szanowni Rodzice!

W imieniu Rady Pedagogicznej naszej Szkoły chciałam Państwu podziękować za zrozumienie i przede wszystkim za wsparcie, jakim otoczyliście swoje dzieci. Doceniamy Wasze zaangażowanie, dzięki temu mamy świadomość, iż nasi uczniowie nie zostali z tym problemem sami.  

Dla nas nauczycieli zdalne nauczanie to również duże wyzwanie, z którym spotkamy się po raz pierwszy w swojej pracy zawodowej. Wszyscy zdajemy sobie  sprawę z wielu trudności i przeszkód  na jakie przy tej okazji natrafiamy.  
Prosimy więc o wyrozumiałość i cierpliwość, a my ze swojej strony obiecujemy, iż zrobimy wszystko,  aby ten czas zdalnej nauki był, jak najbardziej efektywny, a po powrocie do Szkoły dołożymy wszelkich starań, aby nadrobić i utrwalić z uczniami wszelkie braki i niedociągnięcia.

 

Życzę dużo zdrowia i przede wszystkim spokoju. Pamiętajcie: „Gdy umysł jest spokojny i zajęty pozytywnymi myślami, ciału trudniej zachorować”.

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości i pytań jestem do Państwa dyspozycji online lub telefonicznie.

 

Dyrektor Szkoły - Małgorzata Fyda - Wiśniowska

Data dodania: 2020-03-24 06:20:20
Data edycji: 2020-03-27 11:50:21
Ilość wyświetleń: 692

Przedstawienia

Więcej informacji

Kalendarz

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook