Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gródku

ZARZĄDZENIE NR 28/2020/2021

 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

im. Armii Krajowej w Gródku

z dnia 04.05.2021 r.

 

w sprawie: wprowadzenia procedury bezpieczeństwa organizacji egzaminu ósmoklasisty

 

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.), w zw. z § 4d Rozporządzenia MEN z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 410 ze zm.),  art. 8a ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.) oraz § 11i Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.) Wytyczne CKE, MEiN i GIS dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2021 r. zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Wprowadza się wewnętrzną procedurę bezpieczeństwa organizacji egzaminu ósmoklasisty, stanowiącą załącznik do zarządzenia.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Małgorzata Fyda - Wiśniowska

Dyrektor Szkoły

Data dodania: 2021-05-17 12:28:26
Data edycji: 2021-05-18 12:29:24
Ilość wyświetleń: 74

Przedstawienia

Więcej informacji

Kalendarz

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook