Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gródku

   

ZARZĄDZENIE NR 22/2020/2021

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 im. Armii Krajowej w Gródku

z dnia 26.03.2021 r.

w sprawie: czasowego zawieszenia zajęć w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Gródku

 

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki  z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. zarządza się, co następuje:

§ 1.

  1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Gródku W okresie od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania oddziałów przedszkolnych są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Gródku na tablicy ogłoszeń Szkoły.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Małgorzata Fyda – Wiśniowska

                                                                                                                    /DYREKTR SZKOŁY/

Data dodania: 2021-03-26 16:20:07
Data edycji: 2021-03-29 10:55:54
Ilość wyświetleń: 373

Przedstawienia

Więcej informacji

Kalendarz

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook