Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gródku

 

ZARZĄDZENIE NR 6/2020/2021

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Armii Krajowej w Gródku z dnia 02.11.2020 r.

 

w sprawie: zawieszenia zajęć stacjonarnych w grupie przedszkolnej 3,4,5 latków objętej nadzorem epidemiologicznym.

 

 

Działając na podstawie § 1a ust. 1 pkt 1ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389, 1830, 1859 i 1870) zarządza się, co następuje:

 

 

§1

W okresie od 02.11.2020 r. do 6.11.2020 r. grupa przedszkolna 3,4,5 latków, licząca dwadzieścia troje dzieci wraz z wychowawczynią i pomocą niepedagogiczną do dzieci zostaje poddana nadzorowi epidemiologicznemu.

 

§2

W okresie nadzoru epidemiologicznego  w grupie przedszkolnej 3,4,5 – latków zadania przewidziane przepisami prawa oświatowego, będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość za pomocą Microsoft Office 365 – Teams.

 

§3

Wszelkie problemy związane z organizacją zajęć, problemów technicznych i innych należy natychmiast zgłaszać dyrektorowi szkoły.

 

§4

Przetwarzanie danych osobowych podczas kształcenia zdalnego jest realizowane przez szkołę na podstawie obowiązujących w szkole regulacji RODO oraz rozporządzania Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące kształcenia zdalnego.

 

§5

Wychowawca grupy zawiadomi rodziców dzieci o powyższych zasadach.

 

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Małgorzata Fyda - Wiśniowska

/Dyrektor Szkoły/

Data dodania: 2020-11-02 14:25:42
Data edycji: 2020-11-16 10:07:46
Ilość wyświetleń: 324

Przedstawienia

Więcej informacji

Kalendarz

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej