Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gródku

ZARZĄDZENIE NR 10/2020/2021

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJArmii Krajowej w Gródku

z dnia 01.12.2020 r.

w sprawie: zmiany dni wolnych od zajęć dydaktycznych.

 

 

        Na podstawie art.68 ust.1 ustawy z 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.  59) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603),  Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. (Dz.U. 2020 poz. 2087) zarządza się co następuje:

 

§ 1.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021ulegają zmianie:

Dni 4, 5 styczeń 2021 r. (poniedziałek, wtorek) zaplanowane zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora nr 3/2020/2021 z dnia 9 września 2020 r.  zostają zamienione na dni 21 i 22 grudnia 2020 r. (poniedziałek, wtorek)

 

 § 2.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów zostały ustalone   po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Małgorzata Fyda – Wiśniowska

Dyrektor Szkoły

Data dodania: 2020-12-01 10:57:50
Data edycji: 2020-12-09 10:59:13
Ilość wyświetleń: 598

Przedstawienia

Więcej informacji

Kalendarz

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej