Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Szkolne Koło Wolontariatu

Szkolne Koło Wolontariatu

Z dniem 4 września 2017 r. utworzono Szkolne Koło Wolontariatu w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Gródku. Wolontariuszami zostali (za zgodą rodziców) uczniowie naszej Szkoły, którzy dobrowolnie i bezinteresownie chcą nieść pomoc innym. Na spotkaniach koła ustalono plan działań na cały rok pracy, uwzględniając propozycje uczniów i potrzeby środowiska.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zebrania prezentów dla małych bohaterów  z  oddziału  Hematologii i  Onkologii  z  Uniwersytetu  Szpitala  dziecięcego  w  Prokocimiu.  Jesteśmy  wdzięczni   również  naszym   wolontariuszom  za przygotowanie i rozprowadzenie słodkości, które rozeszły się w błyskawicznym tempie. Cały dochód ze sprzedaży został przeznaczony na zakup i dostarczenie upominków do organizatorów zbiórki.

 

Akcje charytatywne przeprowadzone przez Szkolny Klub Wolontariatu:

 • W dniach 21 - 25 października 2019 r. przeprowadzono w naszej Szkole zbiórkę pieniędzy na operację dla Antosi Kluk. W szkolnej skarbonce znalazło się 2662,75 zł. Cała ta kwota zostanie przekazana rodzicom Antosi. Dziękujemy wszystkim, zwłaszcza uczniom i ich Rodzicom, nauczycielom oraz pracownikom szkoły za wielkie serce oraz wrażliwość na potrzeby innych.

 

 • W dniach 20 - 21 listopada  2019 r. w naszej Szkole została przeprowadzona akcja na rzecz ciężko chorej 7-letniej Gabrysi Szewczyk, która walczy z "potwornym rywalem"- nieoperacyjnym guzem pnia mózgu. Bardzo Wam wszystkim dziękujemy za okazaną pomoc. Zebraliśmy  kwotę 784,11 zł, która zostanie przekazana  na ręce mamy chorej dziewczynki.

 

 • W dniach od 11.02.2020 r. do 21.02.2020 r. przeprowadzono w naszej Szkole zbiórkę pieniędzy na leczenie ucznia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Górnym Krzysia Maślaka. Chłopiec od urodzenia choruje na bardzo rzadką chorobę genetyczną – wrodzoną łamliwość kości typ I. Choroba ta objawia się samoistnymi złamaniami kości. Dodatkowo   zdiagnozowano  u  niego  nowotwór   neuroendokrynny  w  jamie brzusznej.   Kluczowe   leki   niezbędne w leczeniu Krzysia nie są refundowane przez NFZ, a miesięczny koszt leczenia dziecka to kwota około 3 tysięcy złotych.
  Mama samotnie wychowuje syna i ze względu na konieczność opieki nad nim, nie jest w stanie podjąć pracy. 
  Wspólnie zebraliśmy 859,50 zł.
  Jesteśmy zbudowani empatyczną postawą uczniów i Rodziców naszej Szkoły, dla których los ludzi "dotkniętych przez los" nie jest obojętny. Cała kwota zostanie przelana na konto mamy Krzysia.
 

Główne działania podjęte przez Wolontariat Szkolny w  I półroczu roku szkolnym 2019/2020:

 • systematyczne organizowanie spotkań z wolontariuszami (najczęściej podczas długich przerw), zachęcanie uczniów do działania na rzecz innych, wymiana sugestii i pomysłów na pracę wolontariatu;
 • przeprowadzenie akcji „znicz”, w wyniku której na opuszczonych i zaniedbanych grobach na pobliskim cmentarzu parafialnym mogły zapłonąć światełka pamięci. Wolontariusze wraz z Samorządem Uczniowskim nie zapomnieli również o grobach byłych pracowników szkoły: państwa Lerhów, pana Romana Soczka oraz byłego partyzanta Władysława Radzika;
 • zorganizowanie apelu z okazji Dnia Wolontariusza, który w naszej Szkole był obchodzony po raz trzeci 5 grudnia;
 • wolontariusze wzięli udział w akcji „Rodacy bohaterom” polegającej na zbiórce żywności dla rodaków na Wschodzie organizowanej przez stowarzyszenie „Odra Niemen”;
  -udział w pierwszej zbiórce pieniędzy dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy  - 28 finał zbierał dla dziecięcej medycyny zabiegowej;
 • wizyta z życzeniami świątecznymi wolontariuszy w Domu Pomocy Opieki Społecznej w Białej Niżnej - pomoc seniorom.

Opiekunem Szkolnego Koła Wolontariatu jest mgr Monika Turska.

Data dodania: 2020-03-12 10:51:05
Data edycji: 2020-03-22 16:06:15
Ilość wyświetleń: 368

Przedstawienia

Więcej informacji

Kalendarz

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook