Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Gródku
Przewodnicząca  SU Migacz Amelia kl VII
Wiceprzewodnicząca SU Broda Dominik kl VIII
Skarbnik SU Igielski Kacper  kl VII
Sekretarz SU

Koperniak Julia kl VI

Gryboś Izabela kl. IV

opiekun Samorządu Uczniowskiego - mgr Krzysztof Skraba

 

Głowne działania podjęte przez samorząd uczniowski w I półroczu roku szkolnego 2021/2022

 

            We wrześniu 2021 roku odbyły się wybory nowych członków Samorządu Uczniowskiego poprzedzone szkolną kampanią wyborczą. Po zapoznaniu się z regulaminem wyborów swoje kandydatury zgłosiło 6 uczniów. Przewodniczącą została Amelia Migacz – uczennica klasy VII. Samorząd rozpoczął swoją działalność od opracowania rocznego planu pracy, który został zatwierdzony przez Dyrekcję szkoły. Zagospodarowano gablotę ścienną oraz zebrano środki pieniężne na cele Samorządu.

            W październiku członkowie SU włączyli się w przygotowanie życzeń i upominków  dla nauczycieli oraz pracowników szkoły z okazji Święta Edukacji Narodowej. Braliśmy również udział w szkolnych obchodach Dnia Patrona. W listopadzie przewodnicząca SU zaangażowała się w przygotowanie części artystycznej podczas ślubowania klasy I. Pozostali członkowie włączyli się w akcję zbierania zniczy zorganizowaną przez Szkolny Klub Wolontariatu. Na przełomie listopada i grudnia uczennice rozprowadzały kartki świąteczne,
z których dochód był przeznaczony dla Stowarzyszenia Sursum Corda. 1 grudnia szkoła przystąpiła do Maratonu Pisania Listów Amnesty International. W akcję tę było zaangażowanych wielu uczniów. Pisali oni listy w obronie konkretnych osób, których prawa były lub są łamane. Całość była poprzedzona lekcjami wychowawczymi związanymi
z obchodami Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka, przypadającego 10 grudnia.
W grudniu także SU zorganizował „Dzień bez pytania”, dla uczniów, którzy byli ubrani
w elementy stroju związane z Mikołajkami. Przygotowano życzenia świąteczne dla nauczycieli i pracowników szkoły, a także wręczono drobne upominki związane z Bożym Narodzeniem. Na bieżąco dbaliśmy o gazetkę ścienną. W lutym planowane jest spotkanie SU podsumowujące pracę w I semestrze.

            Wnioski do dalszej pracy:

  • motywować uczniów do działania na rzecz społeczności szkolnej
  • podtrzymywać aktywność uczniów zaangażowanych w pracę Samorządu

 

 

Głowne działania podjęte przez samorząd uczniowski w II półroczu roku szkolnego 2020/2021

W II semestrze, mimo iż możliwości działania były ograniczone, Samorząd Uczniowski starał się pracować aktywnie również podczas nauki zdalnej. Aktywność samorządu głównie była związana z podejmowaniem działań, które miałyby mobilizować uczniów do aktywnego udziału w życiu szkoły. W tym roku, podobnie jak w poprzednim nie udało się zrealizować wszystkich założeń, opracowanego na początku roku szkolnego, planu pracy samorządu. Członkowie oraz opiekun starali się działać na rzecz innych na tyle, na ile pozwalała sytuacja. Przygotowano filmik upamiętniający zabawę karnawałową dzieci z grup przedszkolnych oraz klas I-III. Stworzono życzenia na Dzień Kobiet w postaci teledysku. Przygotowano wideorelację z przebiegu ogólnopolskiej akcji zatytułowanej „Jesteśmy
z Wami Niebieskimi Motylami”. Przygotowano również filmik z wycieczki do Bochni. Na bieżąco przygotowywano gazetkę ścienną na różne okazje.

            W dalszej pracy należy:

  • realizować działania, które zaproponują uczniowie;
  • angażować uczniów w pracę na rzecz szkoły;
  • zachęcać uczniów do tworzenia projektów ogólnoszkolnych.

 

Głowne działania podjęte przez Samorząd Uczniowski w I półroczu roku szkolnego 2020/2021 

Samorząd rozpoczął swoją działalność od opracowania Rocznego Planu Pracy Samorządu Uczniowskiego. Skład samorządu nie zmienił się. Wspólnie z uczniami podejmowano działania mające na celu motywowanie wszystkich członków społeczności uczniowskiej do aktywnego udziału w życiu szkoły. Formy pracy należało dostosować do reżimu sanitarnego, jakim szkoła została objęta. Niestety, z wiadomych przyczyn, nie wszystkie założenia udało się zrealizować. Większość działań przyjęło formę zdalną a ich efekty były na bieżąco prezentowane na stronie internetowej oraz na facebooku szkoły.

            We wrześniu uczniowie zaangażowali się w akcję „Sprzątanie Świata”.
W październiku członkowie wraz z innymi uczniami przygotowali przedstawienie z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość tę zrealizowano w formie krótkiego filmiku, następnie zaprezentowano go nauczycielom oraz pracownikom szkoły i wręczono drobne upominki z tej okazji. Grudzień był okresem objętym nauczaniem zdalnym, więc życzenia świąteczne również zostały zrealizowane na odległość. Uczniowie nagrali pojedyncze kwestie, które potem połączono w jeden filmik z życzeniami adresowanymi do nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców oraz uczniów. W czasie I semestru przygotowywaliśmy również gazetkę ścienną na różne okazje. W lutym planowane jest spotkanie na platformie Teams podsumowujące pracę w I semestrze.

 

Wnioski do dalszej pracy:

  • realizacja projektów online zaproponowanych przez uczniów;
  • podtrzymywanie aktywnego zaangażowania uczniów w prace SU;
  • usprawnienie przepływu informacji

 

Główne działania podjęte przez Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2019/2020:

We wrześniu 2019 r. odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Przewodniczącą została Natalia Igielska – uczennica klasy VII.

Samorząd rozpoczął swoją działalność od opracowania Rocznego Planu Samorządu Uczniowskiego, który został zatwierdzony przez Dyrektor Szkoły.

Działalność Samorządu w I półroczu charakteryzowała się podejmowaniem rozmaitych działań mobilizujących uczniów do aktywnego włączania się w życie Szkoły. Zgodnie z przyjętym harmonogramem działań udało się zrealizować większość przyjętych założeń.

Pracę Samorząd Uczniowski rozpoczął od udziału w akcji „Sprzątania Świata”. W październiku członkowie zaangażowali się w pomoc  w przygotowaniu Dnia Edukacji Narodowej. Z tej okazji przygotowaliśmy upominki i życzenia dla wszystkich nauczycieli oraz pracowników Szkoły. Pomagaliśmy również w zorganizowaniu I Gminnego Przeglądu Piosenki Patriotycznej. Działając wspólnie ze Szkolnym Klubem Wolontariatu zorganizowaliśmy  zbiórkę zniczy, które potem zapaliliśmy na opuszczonych grobach oraz grobach byłych pracowników Szkoły. Uczestniczyliśmy także w pracach porządkowych na cmentarzu. W listopadzie przewodnicząca SU brała udział w przygotowaniu części artystycznej podczas ślubowania  klasy  I.  Grudzień,  jak  zawsze  w  szkole  jest miesiącem,  kiedy  powoli  wkraczamy  w  świąteczny  nastrój.  W związku z tym wszystkim nauczycielom i pracownikom Szkoły złożyliśmy życzenia świąteczne i wręczyliśmy drobne upominki związane z Bożym Narodzeniem. Zadbaliśmy także o gazetkę ścienną o świątecznej tematyce. W I półroczu  organizowaliśmy i opracowaliśmy grafik dyżurów uczniów przy wyjściach ze Szkoły. W lutym odbyło się spotkanie SU podsumowujące pracę w I półroczu.

 

Data dodania: 2020-03-18 21:30:34
Data edycji: 2022-02-02 13:40:05
Ilość wyświetleń: 337

Przedstawienia

Więcej informacji

Kalendarz

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook