Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Gródku
Przewodnicząca  SU Igielska Natalia kl VII
Wiceprzewodnicząca SU  Witek Julia kl VII
Skarbnik SU Gryboś Joanna kl VII
Sekretarz SU Wierzchanowska Julia kl VI
opiekun Samorządu Uczniowskiego - mgr Krzysztof Skraba

 

Główne działania podjęte przez Samorząd Uczniowski w  I półroczu roku szkolnym 2019/2020:

We wrześniu 2019 r. odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Przewodniczącą została Natalia Igielska – uczennica klasy VII.

Samorząd rozpoczął swoją działalność od opracowania Rocznego Planu Samorządu Uczniowskiego, który został zatwierdzony przez Dyrektor Szkoły.

Działalność Samorządu w I półroczu charakteryzowała się podejmowaniem rozmaitych działań mobilizujących uczniów do aktywnego włączania się w życie Szkoły. Zgodnie z przyjętym harmonogramem działań udało się zrealizować większość przyjętych założeń.

Pracę Samorząd Uczniowski rozpoczął od udziału w akcji „Sprzątania Świata”. W październiku członkowie zaangażowali się w pomoc  w przygotowaniu Dnia Edukacji Narodowej. Z tej okazji przygotowaliśmy upominki i życzenia dla wszystkich nauczycieli oraz pracowników Szkoły. Pomagaliśmy również w zorganizowaniu I Gminnego Przeglądu Piosenki Patriotycznej. Działając wspólnie ze Szkolnym Klubem Wolontariatu zorganizowaliśmy  zbiórkę zniczy, które potem zapaliliśmy na opuszczonych grobach oraz grobach byłych pracowników Szkoły. Uczestniczyliśmy także w pracach porządkowych na cmentarzu. W listopadzie przewodnicząca SU brała udział w przygotowaniu części artystycznej podczas ślubowania  klasy  I.  Grudzień,  jak  zawsze  w  szkole  jest miesiącem,  kiedy  powoli  wkraczamy  w  świąteczny  nastrój.  W związku z tym wszystkim nauczycielom i pracownikom Szkoły złożyliśmy życzenia świąteczne i wręczyliśmy drobne upominki związane z Bożym Narodzeniem. Zadbaliśmy także o gazetkę ścienną o świątecznej tematyce. W I półroczu  organizowaliśmy i opracowaliśmy grafik dyżurów uczniów przy wyjściach ze Szkoły. W lutym odbyło się spotkanie SU podsumowujące pracę w I półroczu.

 

Data dodania: 2020-03-18 21:30:34
Data edycji: 2020-03-22 16:16:11
Ilość wyświetleń: 228

Przedstawienia

Więcej informacji

Kalendarz

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook