Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Organizacja pracy w Szkole od 18 stycznia 2021 r.

 

Szanowni Rodzice!

 

 

Od poniedziałku, 18 stycznia 2021 r. uczniowie klas I – III szkół  podstawowych wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym.  Uczniowie klas IV – VIII  nadal będą się uczyć zdalnie, zgodnie z obowiązującym planem zajęć oraz w oparciu o  zasady zawarte w  Organizacji  kształcenia  na odległość z dnia 26.10.2020 roku. 

 

 

Oto szczegóły dotyczące organizacji nauki 

w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Gródku od 18 stycznia 2021 r.

 

 

 • do szkoły mogą uczęszczać uczniowie bez objawów chorobowych oraz gdy ich domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji,
 • uczniowie mogą być przyprowadzani do Szkoły i z niej odbierani przez Opiekunów bez objawów chorobowych,
 • przy wejściu do budynku Szkoły należy skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk,
 • po wyjściu z szatni należy bezzwłocznie umyć ręce,
 • zgodnie z Organizacją Pracy Szkoły w trakcie wzmożonego reżimu sanitarnego obowiązującego od 1 września 2020 r. uczniowie klas I – III będą wchodzić na teren Szkoły oddzielnymi wejściami w godz. 7:45 – 8:00.

Klasa I – wejście nr 2

Klasa II – wejście od strony oddziału przedszkolnego

Klasa III – wejście nr 1

 

Wejście grup przedszkolnych:

Grupa przedszkolna 3,4,5 – latków – wejście od strony oddziału przedszkolnego 7:45 – 8:00

Grupa przedszkolna 5,6 – latków – wejście nr 1 godz. 8:00 (uczniów odbiera i wpuszcza do klasy wychowawca)

 

 • zajęcia odbywać się będą zgodnie z aktualnym podziałem godzin, który jest dostępny w dzienniku elektronicznym oraz na stronie internetowej Szkoły,
 • na terenie Szkoły obowiązywać będzie ogólna zasada – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole nie ma możliwości (lub ma ograniczoną do minimum) kontaktowania się z pozostałymi klasami,
 • w szatni, toaletach i na korytarzach wprowadza się obowiązek zachowania dystansu między uczniami, pracownikami Szkoły i stosowanie przez nich osłony ust i nosa,
 • uczniowie uczą się w jednej sali lekcyjnej i stale przebywają na wydzielonej części korytarza. Na korytarzu mogą przebywać uczniowie z jednej klasy,
 • obowiązywać będą ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust,
 • uczniowie posiadają własne przybory i podręczniki, których nie wymieniają między sobą. Uczeń nie powinien zabierać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów,
 • korzystanie z posiłków odbywać się będzie w szkolnej stołówce, posiłki wydawane będą zmianowo, przed wejściem na stołówkę należy umyć dokładnie ręce, uczniowie z danej klasy zajmują miejsca przy stolikach, a pracownik kuchni podaje uczniom dania i produkty. Po każdej grupie stoły i poręcze krzeseł są dezynfekowane. Z harmonogramem wydawania posiłków uczniowie zostaną zapoznani przez Wychowawców,
 • należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej,
 • zajęcia wychowania fizycznego często należy organizować na powietrzu, w otwartej przestrzeni terenu szkoły. Nauczyciele klas I - III oraz grup przedszkolnych  organizują zajęcia na powietrzu, placu zabaw, wg ustaleń, tak, by poszczególne klasy nie spotykały się ze sobą, a plac zabaw i sprzęt sportowy po każdej grupie był zdezynfekowany,
 • od wtorku 19 stycznia 2021 r. uczniowie klasy ósmej mogą uczestniczyć  w konsultacjach, które będą odbywać się w małych grupach na dotychczas obowiązujących zasadach,
 • świetlica szkolna będzie funkcjonować zgodnie z planem zajęć,
 • należność za obiady dla grup przedszkolnych w miesiącu styczniu wynosi 40 zł + 3 zł herbata, natomiast dla uczniów klas I – III 40 zł. Opłata za obiady będzie zbierana od 25 do 27 stycznia 2021 r. wg zasad obowiązujących w Szkole od 1 września 2020 r.,
 • uczniowie powinni być zaopatrzeni przez Rodziców w indywidualną osłonę nosa i ust
  (punkt 5 wytycznych MEiN, MZ, GIS), która będzie obowiązywać na terenie Szkoły zgodnie z wrześniowymi ustaleniami,
 • zgodnie z punktem 6 w/w wytycznych na terenie Szkoły należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz. Dopuszcza się wejście Rodzica na teren Szkoły do tzw. strefy wyzanczonej - tj.  szatnia  przy wejściu nr 2, dolny korytarz przy wejściu nr 1 i wiatrołap przy wejściu do oddziałów przedszkolnych. Rodzice proszeni sią o zasłanianie ust i nosa na terenie Szkoły,
 • Rodzice kontaktują się z Wychowawcami klas drogą elektroniczną, telefonicznie lub tylko w strefie wyznaczonej dla Rodziców - wymienione w punkcie powyżej,
 • Rodzice powinni zadbać oto, by Wychowawca lub Dyrektor mogli się z nimi skutecznie komunikować. Prosimy o odbieranie szkolnych telefonów lub bezzwłoczne odpowiadanie na nie.

 

Szczegóły dotyczące funkcjonowania szkół i placówek znajdą Państwo w komunikacie MEiN, który wraz z nowymi regulacjami prawnymi dołączam do wiadomości. Informacje te zamieszczone są również na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/organizacja-nauki-w-szkolach-i-placowkach-po-feriach.

 

 

Nowelizacja rozporządzenia MEiN

Organizacja nauki w szkołach i placówkach po feriach – komunikat MEiN

 

W razie pytań pozostaję do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu 18 4474211

 

Małgorzata Fyda – Wiśniowska

Dyrektor Szkoły

 

Data dodania: 2021-01-15 12:58:53
Data edycji: 2021-02-05 10:45:40
Ilość wyświetleń: 322

Przedstawienia

Więcej informacji

Kalendarz

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook