Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Organizacja nauki w domu - informacje dla Rodziców

Szanowni Państwo!

Zgodnie z zaleceniem Ministra Edukacji Narodowej, przedstawiamy kilka istotnych informacji o tym, jak organizować dzieciom warunki do nauki w domu, jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą, a także jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci.

Aby właściwie zorganizować dziecku naukę w domu należy:

 • zapewnić uczniowi ciszę i spokój, aby mógł w skupieniu wypełniać powierzone mu zadania
      (wyłączyć telewizor, radio itp.);
 •  przygotować stałe miejsce do pracy, gdzie bez problemu dziecko będzie mogło rozłożyć przybory do nauki,
        książki i zeszyty;
 • udzielić pomocy we właściwym zaplanowaniu i zorganizowaniu dnia, uczeń może nie być w stanie sam poradzić sobie z organizacją czasu; plan pracy można oprzeć na planie lekcji z danego dnia;
 • nie rozpraszać dziecka w czasie nauki, nie rozmawiać z nim na inne tematy, nie wydawać poleceń itp.;
 • robić 5 – 10 minutowe przerwy po każdych 45 minutach pracy (przewietrzyć pokój, wykonać kilka ćwiczeń itp.).
 • pomagać dziecku, ale nie wyręczać go w wykonywaniu zadania – zawsze można również zwrócić się o pomoc do nauczyciela danego przedmiotu;
 • wytworzyć w domu odpowiednią atmosferę poszanowania nauki i nauczyciela.

 

Jak zmotywować dziecko do systematycznej nauki?

 • podkreślać znaczenie nauki w życiu każdego człowieka i systematyczność, która przynosi rezultaty w postaci braku zaległości;
 • doceniać pracę i samodzielność dziecka, dostrzegać jego osiągnięcia;
 • stosować pozytywne wzmocnienia i pochwały – konkretne, wskazujące na działanie np.: “Świetnie rozwiązałeś to zadanie z matematyki”, “Znalazłaś bardzo dobrą drogę do rozwiązania tego zadania”;
 • nie krytykować; w razie potrzeby służyć pomocą, ale nie wyręczać;
 • nie stawiać wymagań wobec dziecka ponad jego możliwości;
 • ukazywać praktyczne zastosowanie informacji zdobytych podczas nauki;
 • zachęcać do stosowania różnego rodzaju technik ułatwiających zapamiętywanie: notatki z wykorzystaniem kolorów, podkreśleń i zabawnych rysunków, bazowanie na skojarzeniach, robienie wykresów, map myśli; fiszki, czyli słowa klucze i hasła w książkach, na tablicy, ścianie, biurku;
 • rozmawiać jak najwięcej z dziećmi, by pomóc im w zrozumieniu trudnej sytuacji i udzielić odpowiedzi na niepokojące pytania.

Jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci?

 - należy nauczyć dziecko weryfikować informacje, tłumacząc że nie każda znaleziona w Internecie informacja
     jest wiarygodna i warta zapamiętania;

 - zachęcać dziecko do rozmowy na temat jego doświadczeń w sieci;

 - poruszyć z dzieckiem kwestię ochrony własnej prywatności i uczulić młodych ludzi, aby nie podawali w sieci
     bez zastanowienia takich danych, jak imię, nazwisko, adres czy numer telefonu;

 - czuwać nad tym, aby dziecko:

 • korzystało z oprogramowania antywirusowego;
 • nie spędzało przy komputerze zbyt dużo czasu;
 • otwierało wiadomości tylko od znajomych;
 • unikało klikania w nieznane linki i załączniki w wiadomościach email;
 • stosowało trudne do odgadnięcia hasła, które są kombinacją cyfr, liter i  innych znaków.

 

Data dodania: 2020-03-24 13:43:46
Data edycji: 2020-03-24 16:29:16
Ilość wyświetleń: 609

Przedstawienia

Więcej informacji

Kalendarz

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook