Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Konkurs plastyczno-techniczny – „Eko – bohater – moja ekologiczna zabawka”.

Regulamin

 

Konkurs plastyczno-techniczny : „Eko – bohater – moja ekologiczna zabawka”.

Konkurs w ramach 27 Akcji Sprzątania Świata –

„Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję”.

 

 

 1. Organizator konkursu :

 - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Gródku – mgr Małgorzata Fyda - Wiśniowska;

 - Nauczyciel techniki – mgr Maria Kantor – Noga;

 - Nauczyciele plastyki – mgr Marta Rzemińska

                                         mgr Anna Siedlarz;

 - Nauczyciel przyrody/biologii  - mgr Zbigniew Bogusz.

 

 

 1. Cele konkursu:

- kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży;

- rozwijanie zdolności technicznych i plastycznych;

- kształtowanie kreatywnego myślenia w aspekcie ochrony środowiska naturalnego;

- przygotowanie uczniów do aktywnego udziału w życiu społecznym;

 • propagowanie celów akcji ,,Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję”,  
                                       

 a  w szczególności:

 • promowanie i nauka selektywnego zbierania odpadów,   w szczególności odpadów opakowaniowych, powtórnego wykorzystania surowców wtórnych, kształtowanie pozytywnej postawy względem środowiska naturalnego oraz uświadomienie problemu nadmiernej ilości odpadów,
 • zwiększenie ilości zbieranych selektywnie odpadów opakowaniowych (szkło, papier, tworzywa sztuczne, metal),
 • promocja ochrony przyrody.

 

 1. Przedmiot konkursu:

Stworzenie „Eko – bohatera,  ekologicznej zabawki” z plastikowych opakowań.

 

 1. Warunki uczestnictwa:

Konkurs adresowany jest do całej Społeczności Uczniowskiej naszej Szkoły , a oceniany będzie przez jury w trzech kategoriach:

 • I kategoria – dzieci z grup przedszkolnych;
 • II kategoria – uczniowie klas I – III;
 • III kategoria – uczniowie klas IV - VIII.

Uczestnicy konstruują „ekologiczną zabawkę – Eko - bohatera” pracując indywidualnie lub wspólnie z innymi domownikami.  Każdy uczestnik lub zespół może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.

Prace wraz z formularzem zgłoszeniowym ( załącznik nr. 1) będą przyjmowane przez nauczycieli organizujących konkurs do dnia 16 października 2020 r.

 

Ogłoszenie wyników nastąpi 19 października 2020 r.

 

Wszystkie prace zostaną nagrodzone.

 

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

 

 

 

Data dodania: 2020-09-20 10:36:14
Data edycji: 2020-09-20 12:12:56
Ilość wyświetleń: 399

Przedstawienia

Więcej informacji

Kalendarz

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook