Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

Egzamin Ósmoklasisty maj 2023 r.

Szanowni Rodzice Ósmoklasistów...

 

W roku szkolnym 2022/2023 egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach 23, 24 i 25 maja 2023 roku / wtorek, środa i czwartek/.

 

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, przeprowadzanym z trzech przedmiotów wyłącznie w formie pisemnej. Oznacza to, że każdy uczeń klasy VIII musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę podstawową. 

 

 

Harmonogram egzaminów:

 

język polski - 23 maja  2023 r. godz. 9.00 - 120 minut

 

matematyka - 24 maja 2023 r. godz. 9.00 - 100 minut

 

język obcy nowożytny - 25 maja 2023 r. godz. 9.00 - 90 minut

 

 

Egzamin sprawdza wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej w odniesieniu do przedmiotów egzaminacyjnych nauczanych w klasach I–VIII szkoły podstawowej. 

 

Termin dodatkowy egzaminu (w czerwcu) przewidziany jest dla ucznia, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych.

 

Na egzaminie każdy z uczniów powinien mieć długopis lub pióro obowiązkowo z czarnym tuszem. Na teście z matematyki można mieć linijkę. Każdy zdający egzamin może też mieć przy sobie butelkę wody.

 

Egzamin zdaje każdy, kto do niego przystąpił i go ukończył. Nawet gdy uzyska 0%.  Wynik egzaminu nie ma też wpływu na ukończenie szkoły podstawowej. Brany jest jednak pod uwagę podczas naliczania punktów na zakończenie szkoły podstawowej. A te są istotne podczas rekrutacji do szkół średnich.

 

Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad lub laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim, organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, jest zwolniony z egzaminu z danego przedmiotu.

 

Wyniki egzaminów ogłoszone zostaną 3 lipca 2023 r. w systemie ZIU dostępnego na stronie www.wyniki.edu.pl

 

 

Szczegółowe informacje o zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty są dostępne na stronie internetowej CKE:

 

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/ i OKE: Informacje o egzaminie ósmoklasisty - Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie (oke.krakow.pl)

 

 

Co o egzaminie ósmoklasisty powinni wiedzieć Rodzice?

https://www.nowaera.pl/egzaminosmoklasisty/co-o-egzaminie-osmoklasisty-powinni-wiedziec-rodzice

 

 

 

Małgorzata Fyda - Wiśniowska

Dyrektor Szkoły

Data dodania: 2023-03-10 13:35:49
Data edycji: 2023-03-16 15:38:50
Ilość wyświetleń: 258

Przedstawienia

Więcej informacji

Kalendarz

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej