Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

Egzamin Ósmoklasisty 2021

Zmiany w Egzaminie Ósmoklasisty w 2021 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                TERMINY EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

W TERMINIE GŁÓWNYM                                                                        W TERMINIE DODATKOWYM

 

j.polski 25 maja 2021 r. godz. 9.00                                                    j.polski 16 czerwca 2021 r. godz.9.00 

matematyka 26 maja 2021r. godz. 9.00                                          matematyka 17 czerwca 2021 r. godz. 9.00 

język obcy nowożytny 27 maja 2021 r. godz. 9.00                        język obcy nowożytny 18 czerwca 2021 r. godz. 9.00 

 

 

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII.

 

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

 

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

 

 

W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

  1. języka polskiego
  2. matematyki
  3. języka obcego nowożytnego.

 

Przebieg egzaminu ósmoklasisty

 

Egzamin odbywa się w maju. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎

 

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

  1. pierwszego dnia 25 maja 2021 r. – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
  2. drugiego dnia 26 maja 2021 r. – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
  3. trzeciego dnia 27 maja 2021 r. – egzamin z języka obcego nowożytnego trwa 90 minut.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

Data dodania: 2021-05-23 14:45:58
Data edycji: 2021-05-23 18:36:32
Ilość wyświetleń: 658

Przedstawienia

Więcej informacji

Kalendarz

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej