Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Pedagog szkolny i Psycholog

ROK SZKOLNY 2021/2022

 

 

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

mgr Anna Nykaza - Kruczek

 

 

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa Czwartek

Piątek

7:00 - 7:45

 

 zajęcia KK
 (klasa 8) zajęcia KK
  (klasa 7)

zaj. RUU

(klasa 7)

8:00 – 8:45

 

dyżur pedagoga

 

 

zaj. RKES

(klasa 6)

zj. kszt. kreat 
(klasa 7)

8:55 – 9:40

  dyżur pedagoga   dyżur pedagoga zj. k - k
(klasa 6)

9:45 – 10:30

 

dyżur pedagoga   dyżur pedagoga

zj. kszt. kreat 
(klasa 6)

10:45 – 11:30

 

    dyżur pedagoga

 

11:40 – 12:25

 

świetlica świetlica

zaj. RKES

(klasa 3)

świetlica

12:40 – 13:25

zaj. kk 

edukacja przedszkolna

świetlica świetlica

 

świetlica

13:30 – 14:15

 

świetlica świetlica  

świetlica

 14:20 - 15:05

 

  zaj. kszt. kreat
(klasa 8)

 

 

 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE  EMOCJONALNO - SPOŁECZNE

mgr Anita Pazgan  - psycholog

 

Poniedziałek :  12:00 - 13:00

Wtorek : 14:00 - 15:00

 

 

ZAJĘCIA KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNE i ZAJĘCIA KSZTAŁTUJĄCE KREATYWNOŚĆ

mgr Małgorzata Fyda - Wiśniowska

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

8:00 – 8:45

 

zaj. kszt. kreat.

(klasa 5)

 

 

 

8:55 – 9:40

   zaj. k-k
(klasa 4)
     

9:45 – 10:30

         

10:45 – 11:30

         

11:40 – 12:25

         

12:40 – 13:25

zaj. k - k

(klasa 3, BB)

 

 

 

 

13:30 – 14:15

zaj. kszt. kreat

(klasa 4)

   

zaj. kszt. kreat.

(klasa 8)

     

 

14:20 - 15:05

 

doradztwo zawodowe

(klasa 7)

     

 

 

Zadania pedagoga szkolnego to:

 

 • dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez dzieci i młodzież;
 • roztoczenie opieki nad uczniami sprawiającymi trudności, niedostosowanymi, społecznie, zagrożonymi negatywnym oddziaływaniem środowiska, mającymi problemy wychowawcze lub dydaktyczne;
 • podejmowanie działań zapobiegających niedostosowaniu młodych ludzi;
 • systematyczne konsultacje z wychowawcami klas w sprawie uczniów przejawiających różnorakie zaburzenia i natychmiastowe podejmowanie wszelkich działań o charakterze interwencyjnym;
 • współpraca z Rodzicami, z organami Szkoły, z nauczycielami, wychowawcami oraz pedagogami szkolnymi z innych placówek oświatowych;
 • podejmowanie działań wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki;
 • współpraca z instytucjami wspomagającymi: Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, OPS, PCPR, GKRPA, Sądem dla Nieletnich, Policją.

 

Drogi uczniu, jeżeli masz jakiś problem lub potrzebujesz wsparcia, rozmowy, kontaktu z drugim człowiekiem zapraszam do mojego gabinetu. Każdą wolną chwilę możesz spędzić w przyjaznej atmosferze. Czekam na Ciebie!

 

mgr Anna Nykaza- Kruczek

 

 

 

         

 

Formy pomocy psychologiczno- pedagogicznej

 

 

DLA  RODZICÓW:

 

 • trudności wychowawcze,
 • trudności emocjonalne, z uwzględnieniem radzenia sobie z lękiem wywołanym aktualna sytuacją epidemiologiczną oraz zdalnym nauczaniem,
 • wspomaganie uczniów w procesie samodzielnej nauki w domu – harmonogram dnia, planowanie pracy i motywowanie do wysiłku intelektualnego, bezpieczeństwo w sieci,
 • wstępna diagnoza problemu: wywiady zdalne, analiza dostarczonej dokumentacji, porady.

           

DLA NAUCZYCIELI:

 

 • redukowanie poziomu  lęku u uczniów i rodziców,
 • organizacja pracy ucznia w trakcie nauki zdalnej,
 • dostosowanie wymagań podczas nauki zdalnej,
 • trudności emocjonalno-motywacyjnych  uczniów, z uwzględnieniem radzenia sobie z samodzielna  nauką w domu,
 • trudności emocjonalno- społecznych uczniów wynikających  z obecnej sytuacji i izolacji społecznej.

 

DLA UCZNIÓW:

 

 • planowanie i organizacji samodzielnej nauki w domu oraz terminowości wykonywania zadań w systemie zdalnym,
 • radzenie sobie z sytuacją ekspozycji społecznej podczas zajęć on-line,
 • trudności emocjonalnych, z uwzględnieniem radzenia sobie z lękiem wywołaną z aktualną sytuacją epidemiologiczną,
 • radzenie sobie z ocenianiem w systemie zdalnym,
 • uświadamiania cyber zagrożeń i sposobów reagowania na nie,
 • zaspakajania potrzeby własnej przestrzeni,
 • radzenie sobie z izolacją społeczną i zaspokojenia potrzeby kontaktów rówieśniczych.

 

 

NUMERY TELEFONÓW POD KTÓRYMI MOŻNA UZYSKAĆ ANONIMOWO I ZA DARMO POMOC:

 

 

116 123

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych
Można dzwonić codziennie, od poniedziałku do niedzieli (z wyjątkiem dni świątecznych!), w godzinach 14.00-22.00

 

116 111

Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży.
Można dzwonić codziennie, od poniedziałku do niedzieli, w godzinach 12.00-02.00.

800 70 22 22

Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego – bezpłatny telefon czynny całą dobę (24h).

800 12 12 12

Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka.
Można dzwonić codziennie, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.15-20.00. Pod numer Dziecięcego Telefonu Zaufania mogą również dzwonić osoby dorosłe, by zgłosić problemy dzieci.

800 108 108

Bezpłatny telefon wsparcia dla osób po stracie bliskich (będących w żałobie).
Można dzwonić codziennie, od poniedziałku do piątku, w godzinach 14.00-20.00.

800 120 002

Bezpłatny ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie – Niebieska Linia – czynny całą dobę (24h).

800 100 100

Bezpłatny telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci
Można dzwonić codziennie, od poniedziałku do piątku, w godzinach 12.00-15.00.

801 199 990

Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki – Narkomania
Można dzwonić codziennie, od poniedziałku do niedzieli (z wyjątkiem świąt państwowych) w godzinach 16.00-21.00 (koszt jak za połączenie lokalne, niezależnie od jego trwania).

 

 

 

Data dodania: 2020-03-05 17:54:04
Data edycji: 2022-01-27 15:21:36
Ilość wyświetleń: 788

Przedstawienia

Więcej informacji

Kalendarz

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook