Menu:

Adres

Szkoła Podstawowa w Gródku

  • Gródek 38
  • 33-331 Stróże
  • tel. 018 4474211

Ważne stronyProgram edukacyjny - antynikotynowy.Program ten skierowany jest dla uczniów szkoły podstawowej od przedszkola do klasy VI.

Jest przygotowany dla trzech grup wiekowych:
Głównym celem programu jest wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy oraz zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie gdy dorośli przy nich palą.
Głównym celem programu jest zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu.
Głównym celem programu jest zapobieganie palenia tytoniu wśród uczniów.