Menu:

Adres

Szkoła Podstawowa w Gródku

  • Gródek 38
  • 33-331 Stróże
  • tel. 018 4474211

Ważne strony

VII ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA

W piątek 29 września 2017 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w obchodach "VII Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia". Dzień ten miał na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w formie zabawy. Uczniowie, którzy w trakcie wakacji zdążyli zapomnieć te "trudne działania", mieli okazję nadrobić zaległości.
Przygotowania trwały już od początku tygodnia. Na korytarzu została wykonana gazetka oraz "ściąga" z tabliczką mnożenia. Lekcje rozpoczynały się od podania "Hasła dnia i odzewu", którymi były wybrane działania z tabliczki mnożenia. Uczniowie powtarzali tabliczkę poprzez zabawy np. "Marmur", rozwiązywali łamigłówki, wzajemnie się odpytywali podczas przerw międzylekcyjnych lub w domu z rodzicami.
ŚDTM rozpoczęto apelem. Następnie "tabliczkowa wiedza" sprawdzana była podczas krótkich egzaminów. Egzaminatorami byli uczniowie klasy IV, których nadzorowały: Pani dyrektor i nauczycielka matematyki. Do egzaminu przystąpiło 61 uczniów klas III - VII, nauczyciele i pracownicy szkoły. Pozytywny wynik z egzaminu uzyskało 45 osób i tym samym otrzymało tytuł EKSPERTA TABLICZKI MNOŻENIA.
W poniedziałek - 02 października odbyło się podsumowanie "VII Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia". Każdy uczestnik, który pomyślnie zdał egzamin otrzymał certyfikat "Eksperta Tabliczki Mnożenia" oraz odznakę.
ŚDTM 2017 upłynął w radosnej atmosferze, pełnej emocji, nowych przeżyć i satysfakcji.

Przedstawiamy kilka zdjęć z tej akcji.