Menu:

Adres

Szkoła Podstawowa w Gródku

  • Gródek 38
  • 33-331 Stróże
  • tel. 018 4474211

Ważne strony

"Strażak to bohater…" - wycieczka kl. I - III do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu.

We wtorek 15 listopada 2016 r. uczniowie klasy I, II i III wybrali się na wycieczkę do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu gdzie mieli okazję zapoznać się z ciężką i odpowiedzialną pracą strażaków. Na miejscu powitali ich dzielni strażacy, którzy zaprezentowali całe wyposażenie wozów bojowych, pomieszczeń i garaży. Każdy mógł przymierzyć hełm strażacki, wejść do kabiny wozu, oraz uczestniczyć w cennym i ciekawym szkoleniu w Sali Edukacyjnej OGNIK, powstałej w ramach programu rządowego projektu "Bezpieczna +".
Celem szkolenia było skuteczne i aktywne propagowanie bezpiecznych zachowań w sytuacji zagrożenia pożarem. Program składał się z części teoretycznej i praktycznej. W pierwszej kolejności omawiane były sytuacje, w których może pojawić się ogień oraz sposoby zachowania w takich okolicznościach. Dzieci dowiedziały się jak w przypadku zagrożenia zaalarmować służby. Służyły temu ćwiczenia praktyczne. Nowo otwarta sala edukacyjna służyła doskonale efektywnemu edukowaniu w zakresie bezpieczeństwa i postępowania w sytuacjach zagrożenia pożarowego.
Na zakończenie szkolenia każdy uczestnik otrzymał plan lekcji i certyfikat "Dzielny Mały Strażak" za wykazanie się znajomością zasad bezpieczeństwa i sprawnością fizyczną.
Uczniowie do szkoły wrócili zadowoleni, wzbogaceni w nową wiedzę i nowe doświadczenia.

Przedstawiamy kilka zdjęć.