Menu:

Adres

Szkoła Podstawowa w Gródku

  • Gródek 38
  • 33-331 Stróże
  • tel. 018 4474211

Ważne strony

Projekt - LEPSZY START.

Od września 2012r w naszej szkole realizowane będą dodatkowe zajęcia w klasach I -III w ramach projektu o nazwie "Lepszy start".
Do projektu przystąpiło 15 szkół podstawowych Gminy Grybów. Na realizację projektu Gmina Grybów otrzymała środki finansowe w wysokości 512 021,91 zł. Środki te zostaną przeznaczone na realizację zajęć oraz na zakup pomocy dydaktycznych . W zajęciach uczestniczyć będą uczniowie klas I-III szkół podstawowych.
W okresie trwania projektu zostaną przeprowadzone następujące zajęcia:
Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic w zależności od rozpoznanych potrzeb w klasach I - III szkół podstawowych oraz doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia w/w zajęć.

A oto krótka galeria z tych zajęć