Menu:

Adres

Szkoła Podstawowa w Gródku

  • Gródek 38
  • 33-331 Stróże
  • tel. 018 4474211

Ważne strony

"Nie ma śmieci - są surowce".

Już po raz 24 w Polsce odbyła się akcja "Sprzątanie świata" - w tym roku pod hasłem "Nie ma śmieci - są surowce". Celem tej edycji było zwrócenie uwagi na to, że przedmioty, które potocznie nazywamy śmieciami, są w rzeczywistości surowcami. Nie mogą one kończyć jako "śmieci" - na składowisku, w lesie czy w rzece, ale poprzez segregację odpadów powinny z powrotem trafiać do wykorzystania, funkcjonując jako zasób w Gospodarce o Obiegu Zamkniętym.
Do akcji tej, jak co roku, włączyli się też uczniowie naszej szkoły. Dnia 10.10.2017 r. zaopatrzeni w worki i rękawice wyruszyli pod opieką wychowawców posprzątać wyznaczone tereny naszej pięknej wioski. Najmłodsi uczestnicy akcji sprzątali najbliższe otoczenie szkoły, starsi uczniowie rowy przydrożne wzdłuż Gródka od granicy z Białą Niżną do granicy z Ropą, przystanki autobusowe, boisko sportowe i teren wokół niego oraz dwa parkingi: przy kościele i koło cmentarza.
W ramach akcji na lekcjach przyrody odbyły się pogadanki na temat odpowiedzialnego segregowania śmieci i dbania o przyrodę. Na lekcjach: plastyki i zajęć technicznych uczniowie wykonali zabawki, roboty z przetwarzalnych odpadów. Przez cały rok w szkole odbywa się zbiórka surowców wtórnych.
Mamy nadzieję, że tego typu akcje zaowocują chęcią codziennego dbania o środowisko i udowodnią, że są niezwykle pożytecznym narzędziem w procesie edukacji ekologicznej młodego pokolenia.

Przedstawiamy kilka zdjęć z tej akcji.