Menu:

Adres

Szkoła Podstawowa w Gródku

  • Gródek 38
  • 33-331 Stróże
  • tel. 018 4474211

Ważne strony

Spotkanie opiekunów Kubów Historycznych im. Armii Krajowej.

Dnia 6 października w Tarnowie odbyło się spotkanie opiekunów Klubów Historycznych im. Armii Krajowej. W spotkaniu udział wzięli również: pan Artur Puciłowski Dyrektor Delegatury w Tarnowie Kuratorium Oświaty w Krakowie, Dariusz Leśniak Dyrektor Delegatury w Nowym Sączu, a także płk Zdzisław Baszak żołnierz 16.Pułku Piechoty, Prezes Honorowy Okręgu Tarnów ŚZŻAK, twórca Izby Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej oraz pan Piotr Kurek z Zarządu Głównego ŚZŻAK i pan Mirosław Chada członek zarządu ŚZŻAK.
Głównym celem spotkania było: przedstawienie działalności Klubów i Szkół im. Armii Krajowej, ustalenie wspólnych działań patriotyczno-integracyjnych Klubów, Szkół i Okręgu na rok szkolny 2016/2017.
Uczestnicy zwiedzali również Izbę Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej w Tarnowie a prezes Zarządu Okręgu Ryszard Żądło przedstawił koncepcję remontu Izby oraz zaprosił do zwiedzania jej razem z młodzieżą.
Podczas spotkania pan Piotr Kurek wręczył medale opiekunom Klubów Historycznych za pięć lat działalności.

Oto kilka zdjęć z tego spotkania