Menu:

Adres

Szkoła Podstawowa w Gródku

  • Gródek 38
  • 33-331 Stróże
  • tel. 018 4474211

Ważne strony

PWR 10 - 14

W roku szkolnym 2014/2015 w sesji jesienno-zimowej w dwóch terminach odbywały się w naszej szkole zajęcia dla uczniów klasy IV i ich rodziców w ramach Programu Wzmacniania Rodziny 10 -14.
Głównym celem programu jest ograniczenie problemów związanych z zachowaniem w okresie dojrzewania oraz zapobieganie próbom picia alkoholu i używania narkotyków. Cel ten jest osiągany poprzez rozwijanie zdolności wychowawczych i sprawowania kontroli przez rodziców oraz udoskonalanie umiejętności interpersonalnych i indywidualnych wśród nastolatków.
Program skierowany jest do rodzin z dziećmi w wieku 10 -14 lat. Podczas pierwszej godziny, rodzice/opiekunowie oraz młodzież biorą udział w swoich sesjach, a drugą godzinę spędzają razem podczas sesji rodzinnej.
Spotkania odbywały się raz w tygodniu i trwały 2 godziny, w dwóch turach: od listopada do grudnia oraz od lutego do marca. Sesje przypominające odbędą się w czerwcu i wrześniu.

A oto kilka zdjęć.