Menu:

Adres

Szkoła Podstawowa w Gródku

  • Gródek 38
  • 33-331 Stróże
  • tel. 018 4474211

Ważne strony


Ważne informacje dla rodziców

Godziny pracy świetlicy szkolnej obowiązujące w roku szkolnym 2018/2019


Zobacz więcej .........Czas trwania lekcji i przerw obowiązujący w roku szkolnym 2018/2019


Zobacz więcej .........Dyżury nauczycieli w roku szkolnym 2018/2019


Zobacz więcej .........Lista dzieci zapisanych do przedszkola na rok szkolny 2018/2019.


Zobacz więcej .........Lista dzieci zapisanych do klasy "0" na rok szkolny 2018/2019.


Zobacz więcej .........Plan lekcji na rok szkolny 2018/2019

Organizacja roku szkolnego 2018/2019


Zobacz więcej .........Dokumenty do pobrania


Zobacz więcej .........RADA RODZICÓW

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019


PRZEWODNICZĄCA: Morańda Katarzyna

Z-ca PRZEW: Igielski Michał

SEKRETARZ Brońska Magdalena

SKARBNIK: Durlak Joanna