Menu:

Adres

Szkoła Podstawowa w Gródku

  • Gródek 38
  • 33-331 Stróże
  • tel. 018 4474211

Ważne stronyProgram edukacyjny - "OWOCE W SZKOLE".Program "OWOCE W SZKOLE" skierowany jest do najmłodszych uczniów szkół podstawowych. To właśnie dziewczęta i chłopcy z klas I-III otrzymują w szkole owoce, warzywa i smaczne soki. A wszystko to w trosce o zdrowie.

Celem programu "OWOCE W SZKOLE" jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie, na etapie na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne realizowane w szkołach podstawowych.
Każde dziecko uczestniczące w programie otrzymuje jednorazowo porcję składającą się z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego. W ramach programu "OWOCE W SZKOLE" dzieciom udostępniane są owoce i warzywa przygotowane do bezpośredniego spożycia, wystarczająco rozwinięte, dojrzałe, zdrowe. Owoce, warzywa oraz soki nie mogą zawierać dodatku tłuszczu, soli, cukru lub substancji słodzących. Za jakość owoców i warzyw dostarczanych do szkół podstawowych odpowiedzialny jest zatwierdzony dostawca, który przygotowuje i udostępnia owoce i warzywa dzieciom.
Efekty programu: