Menu:

Adres

Szkoła Podstawowa w Gródku

  • Gródek 38
  • 33-331 Stróże
  • tel. 018 4474211

Ważne strony

Wycieczka klasy VII do Oświęcimia.

W dniu 15 marca 2019 uczniowie klasy VII zwiedzali obóz koncentracyjny Auschwitz - Birkenau , jeden z czterech hitlerowskich obozów koncentracyjnych założonych na okupowanych ziemiach polskich był największym hitlerowskim obozem koncentracyjnym, Obóz Auschwitz stał się dla świata symbolem terroru i ludobójstwa. Utworzony został przez Niemców w połowie 1940 r. na przedmieściach Oświęcimia. Bezpośrednim powodem utworzenia obozu była powiększająca się liczba aresztowanych masowo Polaków i przepełnienie istniejących więzień. Pierwszy transport Polaków dotarł do KL Auschwitz 14 czerwca 1940 r. z więzienia w Tarnowie. Początkowo miał to być kolejny z obozów koncentracyjnych, ale od 1942 r. - stał się równocześnie jednym z ośrodków nazistowskiego planu wymordowania Żydów zamieszkujących okupowane przez III Rzeszę tereny.
W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w Krakowie, gdzie odwiedziliśmy cmentarz żydowski przy ulicy Miodowej, który powstał na początku XIX w. Obecnie na powierzchni 19 hektarów znajduje się około siedmiu tysięcy nagrobków, najstarsze z nich pochodzą z lat czterdziestych XIX wieku. Znajdziemy tu także wiele symbolicznych grobów ofiar Zagłady z okresu II wojny światowej. Należy wspomnieć, że Cmentarz został częściowo zniszczony podczas wojny j. Niemcy wykorzystali wiele macew (płyty nagrobne) do prac budowlanych, wiele z nich posłużyło jako płyty chodnikowe w obozie w Płaszowie. Część z nich udało się odzyskać i z powrotem przewieziono na cmentarz.
Na koniec naszej wycieczki zwiedziliśmy "Fabrykę Emalia Oskara Schindlera" to jeden z 14 oddziałów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. mieszczący się w budynku administracyjnym dawnej fabryki naczyń emaliowanych znanej jako Deutsche Emailwarenfabrik (DEF) Oskara Schindlera. Fabryka przy ulicy Lipowej 4 zaczęła działalność dwa lata przed wojną. Założyli ją trzej żydowscy przedsiębiorcy. Jesienią 1939 roku jej właścicielem został sudecki Niemiec Oskar Schindler. W swojej Deutsche Emalien Fabrik, zwanej potocznie Emalią, zatrudniał Żydów, ratując ich tym samym przed wysiedleniami i wywózkami do obozów. Po utworzeniu getta ilość pracowników żydowskich wzrosła (w latach 1941-1943) ze 190 do 900 osób. Po likwidacji getta (marzec 1943 r.), dzięki rozległym kontaktom i łapówkom Schindler uzyskał zgodę na utworzenie na terenie fabryki podobozu obozu pracy w Płaszowie. Jego pracownicy zamieszkali w wybudowanych przy fabryce barakach. Warunki sanitarne i racje żywnościowe były tu znacznie lepsze niż w obozie. W obliczu przegranej wojny hitlerowcy zaczęli sposobić się do ewakuacji. Podobóz w Emalii zlikwidowano. Wtedy Schindler postanowił zakupić budynek w Brünnlitz (Czechy) i tam uruchomić fabrykę amunicji.W ten sposób udało się Schindlerowi uratować ok. 1100 osób. Schindler do końca życia utrzymywał kontakty z uratowanymi przez siebie Żydami, a od instytutu Yad Vashem otrzymał medal "Sprawiedliwy wśród Narodów Świata". W muzeum można poznać losy bohaterów II wojny światowej opowiedziane w filmie Stevena Spielberga "Lista Schindlera", oraz zobaczyć oryginalne przedmioty z tego okresu, a także dowiedzieć się jak żyli i funkcjonowali ludzie podczas okupacji i poznać historie mieszkańców Krakowa

A oto kilka zdjęć.