Menu:

Adres

Szkoła Podstawowa w Gródku

  • Gródek 38
  • 33-331 Stróże
  • tel. 018 4474211

Ważne strony

"Vivat academia, vivat profesores!"

Dnia 14 - go października odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia z okazji święta Komisji Edukacji Narodowej popularnie zwanym Dniem Nauczyciela. Uczniowie klas IV - VI przygotowali z tej okazji specjalny Koncert życzeń, podczas którego obok składanych życzeń była specjalna dedykacja muzyczna. Na koniec akademii uczniowie wręczyli kwiaty dyrekcji, nauczycielom, pracownikom szkoły oraz zaproszonym emerytom.
W tym dniu mieli również swoje święto pierwszoklasiści, a szczególnie jeden, który złożył uroczyste ślubowanie na sztandar naszej szkoły. Pani Dyrektor pasowała go na ucznia naszej szkoły, otrzymał z jej rąk tarczę. W uroczystości brał również udział pan dzielnicowy, który wręczył pierwszoklasiście odblaski.
Na koniec pani Dyrektor wręczyła dyplomy uczniom, którzy w szkolnym konkursie Wiedzy o Patronie wykazali się największą wiedzą w tym temacie. Byli to:

w kategorii klas III - IV:

w kategorii klas V - VI - IV:

Przedstawiamy kilka zdjęć .