Menu:

Adres

Szkoła Podstawowa w Gródku

  • Gródek 38
  • 33-331 Stróże
  • tel. 018 4474211

Ważne strony"Przywróćmy dzieciom uśmiech".

Od września 2012 roku do maja 2013 roku w naszej szkole przeprowadzona została akcja zbiórki makulatury na rzecz rodzinnych domów dziecka pod nazwą "Przywróćmy dzieciom uśmiech".
Celem akcji była pomoc dzieciom przebywającym w rodzinnych domach dziecka. Jednocześnie projekt miał wymiar edukacyjny ponieważ uczy dzieci i młodzież empatii, a także pokazuje, że należy pomagać innym. Poza tym, udział w akcji sprawił, że uczniowie poprzez edukację ekologiczną zdobywają wiedzę na temat segregowania odpadów i od najmłodszych lat wdrażają ją w życie.
Koordynatorami akcji były Panie mgr Anna Nykaza-Kruczek oraz mgr Anna Gucwa.