Menu:

Adres

Szkoła Podstawowa w Gródku

  • Gródek 38
  • 33-331 Stróże
  • tel. 018 4474211

Ważne strony

Ceremoniał szkolny

Szkoła nasza posiada ceremoniał szkolny.
Opiekunem ceremoniału szkolnego w danym roku szkolnym jest wychowawca klasy rocznikowo najstarszej w szkole który dba o właściwą celebrację sztandaru i zgodny z ceremoniałem przebieg uroczystości na terenie szkoły i poza jej murami.Hymn Szkoły

Tradyja tutejszej szkoły,
z Armią Krajową związana
Która wolność nam zjednała
dla młodego pokolenia

My młodzi, my młodzi
Będziemy dumnie ich czcić
Dzięki nim, dzięki nim
Możemy spokojnie żyć,

Niech kaganek nam przyświeca
w naszej pracy i nauce.
A do wzniosłych dąży celów
z naszej szkoły każdy uczeń.

My młodzi, my młodzi
Będziemy dumnie ich czcić
Dzięki nim, dzięki nim
Możemy spokojnie żyć,