Menu:

Adres

Szkoła Podstawowa w Gródku

  • Gródek 38
  • 33-331 Stróże
  • tel. 018 4474211

Ważne strony

Krótka historia naszej szkoły

Nasza szkoła istnieje już 150 lat. Powstała za panowania Cesarza Franciszka Józefa I w roku 1857. Została wybudowana z inicjatywy mieszkańców naszej miejscowości, którzy przeznaczyli na ten cel własne pieniądze. Budynek szkolny był drewniany i znajdowała się w nim izba szkolna oraz dwie izby dla nauczyciela. W 1875 roku szkoła została zamieniona ze szkoły trywialnej na szkołę filialną. W tym to roku zdecydowano również o przeniesieniu szkoły do innego budynku, w innej części wsi, tam gdzie znajduje się do dziś. W 1899 roku szkoła nasza stała się szkołą dwuklasową, zatrudniono drugiego nauczyciela. Brakowało drugiej sali, budynek był za mały i musiano go rozbudować. Władze gminne dopiero w 1910 roku podjęły decyzję o wybudowaniu nowej, murowanej szkoły na miejscu starej. Budowa trwała do września 1911 roku. W naszym budynku znajdowały się dwie sale oraz mieszkanie dla nauczyciela. Nauka odbywała się na IV stopniach nauczania. W czasie I i II wojny światowej w budynku szkoły stacjonowały oddziały wojskowe.
W latach 1958 - 1961 szkoła była ciągle rozbudowywana. Kolejne remonty były w latach 90-tych ubiegłego stulecia. Wtedy zainstalowano centralne ogrzewanie, zmieniono dach na budynku, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, oddano do użytku dwie kolejne sale lekcyjne, wykonano elewację budynku, oddano do użytku stołówkę szkolną oraz uruchomiono pracownię komputerową wyposażoną w 10 stanowisk.
Od 1995 roku szkoła nosi imię Armii Krajowej. Imię to jest hołdem dla działających na tym terenie oddziałów partyzanckich A. K. Uroczysta akademia nadania szkole imienia odbyła się 15 października tegoż roku. Od tego czasu dzień ten został ustanowiony "świętem naszej szkoły".
W 2002 roku 15 września miała miejsce w naszej szkole uroczystość poświęcenia sztandaru. Sztandar został ufundowany szkole przez Fundację Teresy i Zdzisława Knobel z Kanady. Podczas corocznych obchodów "Święta Szkoły" odbywa się uroczyste ślubowanie uczniów klasy I na sztandar.
W latach 2005 - 2008 szkoła uczestniczyła w ramach międzynarodowego programu Socrates-Comenius, w projekcie rozwoju szkoły pt."A taste of Europe's Languages". Współpracowaliśmy ze szkołami z czterech państw: Niemiec, Włoch, Szwecji i Wielkiej Brytanii.
W latach 2010 - 2012 szkoła uczestniczyła w międzynarodowym projekcie Comeniusa "Uczenie się przez całe życie". Tym razem naszymi partnerami były szkoły z sześciu krajów: Niemiec, Włoch, Anglii, Hiszpanii, Litwy i Bułgarii. Temat projektu to "Seven roads through Europe".
Od 01.09.2012r w naszej szkole funkcjonuje przedszkole.
W latach 2013 - 2015 szkoła będzie uczestniczyła w międzynarodowym projekcie Comeniusa "Uczenie się przez całe życie". Naszymi partnerami będą szkoły z: Niemiec, Włoch, Czech, Szwecji i Portugalii. Temat projektu to "We want give Europe green heart - here, there, everywhere - Zielone serce dla Europy.
Od 01.09.2014r w naszej szkole zaczęła funkcjonować świetlica.
Wiosną 2015r w szkole został przeprowadzony remont. Została wymieniona stolarka okienna i drzwiowa, wykonano nową elewację na budynku szkolnym. Remontu doczekało się także boisko szkolne, gdzie położono nową bezpieczną nawierzchnię.
Od 01.09.2017 roku dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa w Gródku została przekształcona w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Gródku.