Menu:

Adres

Szkoła Podstawowa w Gródku

  • Gródek 38
  • 33-331 Stróże
  • tel. 018 4474211

Ważne strony


Podstawowe dokumenty szkolne

Podstawowym dokumentem regulującym pracę szkoły jest Statut. Działalność wychowawczo-opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o Program Wychowawczo - Profilaktyczny, a kształcenia w oparciu o zestaw programów i zestaw podręczników.

Przedstawiamy dokumentację funkcjonującą w naszej szkole.