Menu:

Adres

Szkoła Podstawowa w Gródku

  • Gródek 38
  • 33-331 Stróże
  • tel. 018 4474211

Ważne strony


Comenius
"Uczenie się przez całe życie"

Od 1 września 2010 roku po raz drugi szkoła nasza rozpoczęła międzynarodową współpracę w ramach programu "Comenius - uczenie się przez całe życie". Realizacja pierwszego programu trwała trzy lata i odbywała się w latach 2005 - 2008. Aktualnie uczestniczymy w Projekcie Rozwoju Szkoły. Temat projektu to:

Seven Roads Through Europe

Naszymi partnerami są szkoły: z Niemiec - pełnią rolę koordynatora, Anglii, Włoch, Hiszpanii, Bułgarii oraz z Litwy.Głównym celem tego projektu jest umożliwienie szkole pracy "w duchu europejskim", przybliżenie uczniom kultury naszych partnerów, a także pokazanie jak ważna jest znajomość języka angielskiego w dzisiejszej Europie. Regularny kontakt pomiędzy uczniami i szkołami oraz wspólne zaplanowane działania pomagają nawiązać bliższy kontakt a także częściej wykorzystywać ITC w praktyce.
Wizyty studyjne które odbywają się w ramach projektu dają uczniom możliwość kontaktu z żywym językiem, a nauczycielom pozwalają zdobyć nowe doświadczenia w pracy pedagogicznej.
W ramach projektu zaplanowany jest również obóz międzynarodowy, który umożliwi uczniom spotkanie z kolegami z krajów partnerskich, jednocześnie to doświadczenie da im podstawy do "uczenia się przez całe życie".
PIERWSZY ROK WSPÓŁPRACY
Zobacz więcej .........DRUGI ROK WSPÓŁPRACY
Zobacz więcej .........