Menu:

Adres

Szkoła Podstawowa w Gródku

  • Gródek 38
  • 33-331 Stróże
  • tel. 018 4474211

Ważne strony


bip

Sprawozdania za rok 2018 r. tj. Bilans Jednostki Budżetowej, Rachunek Zysków i Strat oraz Zestawienie Zmian w Funduszu Jednostki są umieszczone na stronie BIP Urzędu Gminy w Grybowie.